innovatie

01 apr 2008, 09:09

Groninger gemeenten presenteren Risicowijzer voor alle inwoners van de provincie

Als eerste regio in Nederland brengen de 25 Groninger gemeenten deze week een regionale risicobrochure uit voor alle inwoners in de provincie.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De presentatie van de Risicowijzer vindt woensdagochtend 2 april aanstaande plaats tijdens een bijeenkomst in Euroborg Groningen. Mevrouw dr. G. Ter Horst, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal dan het eerste exemplaar van de Risicowijzer in ontvangst nemen.

Wat betekent het als er plotseling geen drinkwater meer uit de kraan komt? Vele tienduizenden Groningers weten hier na de waterproblematiek van maandag 10 maart 2008 het antwoord wel op. Knap lastig als je enkele uren zonder zit.... Maar wat als de inwoners van de provincie Groningen meerdere dágen zonder schoon drinkwater zitten? Zou het dan niet prettig zijn om een vooraadje water in huis te hebben? Wat moet je doen als zich een overstroming voordoet of als er een gifwolk ontsnapt? Hoe kun je je op zoiets voorbereiden?

De Risicowijzer Groningen geeft antwoord op bovenstaande vragen en meer. De Risicowijzer is een brochure waarmee de gemeenten de inwoners informeren over de aanwezigheid van risico's in de eigen leefomgeving. In de Risicowijzer worden tips en adviezen gegeven over hoe inwoners zich op verschillende kleine en grote calamiteiten kunnen voorbereiden. Maar ook staat vermeld waar inwoners informatie kunnen krijgen als er een ramp of ernstig incident heeft plaatsgevonden en hoe ze kwetsbare mensen in hun omgeving kunnen helpen.

De brochure wordt vanaf donderdag 3 april huis-aan-huis verspreid op alle 275.000 huisadressen in de provincie en verschijnt in 25 versies. Ieder huishouden in de provincie ontvangt in de de komende weken een Risicowijzer van de eigen gemeente, voorzien van handige checklists, een risicokaart en een hoogtekaart. De Risicowijzer is een regionale en lokale verdieping van de landelijke "Denk Vooruit" campagne.

De Risicowijzer is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen de 25 Groninger gemeenten, de Provincie Groningen, de waterschappen Hunze en Aa's en Noorderzijlvest en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.