Innovatie

Groninger Archieven leggen geschiedenis Grote Markt bloot

De Groninger Archieven hebben op hun site een digitale tentoonstelling over de Grote Markt ingericht.


Leestijd: 1 minuut

Bezoekers krijgen een beeld van hoe de Grote Markt er in de loop der eeuwen heeft uitgezien. Het gebruikte materiaal is afkomstig uit de eigen collectie.De plattegronden, foto’s en prenten tonen duidelijk aan dat de Grote Markt in de loop van de eeuwen al verscheidene grote veranderingen heeft doorgemaakt. Bovendien is de vorm en de functie van de Grote Markt de hele twintigste eeuw al onderwerp van discussie geweest.Als gevolg van beschietingen en brandstichtingen tijdens de Tweede Wereldoorlog wijzigde het aanzicht van de noord- en oostwand van het plein drastisch. De verwoestingen lieten manifest littekens achter die na de oorlog leidden tot een radicaal wederopbouwplan waarmee doelbewust werd gekozen voor een breuk met het verleden. B&W waren toentertijd zeer content met het nieuwe ‘grootstedelijke’ en ‘monumentale’ karakter van het eigentijdse project; bij de meeste Stadjers heeft echter nooit veel waardering bestaan voor de kille vijftiger- en zestiger jaren-architectuur van de noordzijde.Aanleiding voor de digitale expositie is uiteraard het komende referendum over de Nieuwe Noordzijde, dat woensdag 21 februari plaats zal vinden. Het adres is: www.groningerarchieven.nl.