innovatie

05 mrt 2008, 10:10

Energy Valley organiseert conferentie over Biobased Economy

Energy Valley organiseert in samenwerking met DHV, KNN en Noordtij op 19 en 20 mei de conferentie Bouwen aan een Biobased Economy in Noord-Nederland. De conferentie zal plaatsvinden in Groningen en richt zich op de kansen voor biomassa-initiatieven in de Energy Valley regio. Het motto is ‘voor, door en met ondernemers’.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In aanloop naar de conferentie wordt per provincie een voorbereidende sessie georganiseerd. Woensdag 26 maart vindt de regiosessie Fryslân plaats, daarna volgt op donderdag 10 april de provincie Drenthe. De sessie in Groningen sluit de rij op woensdag 16 april. Het Platform Groene Grondstoffen is actief betrokken bij deze sessies.


Bij de regiosessie Fryslân staat het opschalen van initiatieven centraal. Dit vraagt een meer naar buiten gerichte houding van betrokken partijen. Verder spelen bij opschaling in veel gevallen ook andere afwegingen een rol. Dergelijke afwegingen hebben te maken met grotere investeringen die nodig zijn voor grootschalige initiatieven. Dan is het van belang meer zekerheden te krijgen ten aanzien van de levering van inputstromen, contracten en de (voorziene) prijsontwikkeling van de inputstromen. Dit geldt overigens niet alleen voor de input maar ook voor de output. Is meer zekerheid te krijgen over de afzet van de producten die worden gemaakt met behulp van de biomassa inputstromen? En tegen welke prijs zijn die producten af te zetten, incl. verwachte ontwikkelingen daarin?

Wilt u zich alvast aanmelden? Stuur dan een email onder vermelding van regiosessie Fryslân, met uw naam, organisatie en telefoonnummer naar r.huisman@noordtij.nl