Innovatie

dHealth Lab: Nieuwe testomgeving voor innovaties in de zorg

Onder leiding van toonaangevende instellingen en bedrijven uit Groningen is dHealth Lab opgestart: een omgeving voor het ontwikkelen en testen van nieuwe digitale producten en innovaties op het gebied van gezondheidszorg. In het dHealth Lab werken bedrijven, kennis- en zorginstellingen gezamenlijk aan de ontwikkeling en lancering van innovaties voor de zorg.


Leestijd: 2 minuten

dHealth Lab: Nieuwe testomgeving voor innovaties in de zorg
dHealth Lab: Nieuwe testomgeving voor innovaties in de zorg

Alhoewel innovaties nodig zijn om de zorg hoogwaardig en duurzaam te houden, blijft de (door)-ontwikkeling en het op grote schaal gebruik van deze innovaties achter bij de verwachtingen. Aan de basis hiervan ligt het ‘gat’ tussen ondernemers en zorginstellingen. Op de website Groningen@work legt Bart Scheerder, kwartiermaker dHealth Lab, uit: “Voor ondernemers is het van cruciaal belang dat hun innovaties aansluiten bij de behoeften van de beoogde eindgebruikers, of dit nou burgers, patiënten, ondernemers of zorgprofessionals zijn. Zolang de innovaties nog niet getest en gevalideerd zijn, is het moeilijk om de eindgebruiker te bereiken en ze te overtuigen van de meerwaarde van de innovatie."

Onderdelen van het lab
Binnen dHealth Lab werken bedrijven, studenten, onderzoekers, zorgprofessionals en eindgebruikers samen in virtuele- en fysieke omgevingen om innovaties te testen en – indien succesvol – uit te rollen bij de eindgebruiker. Om dit doel te bereiken bestaat dHealth Lab uit de volgende onderdelen:

  • Een virtuele omgeving waarin verschillende zorginstellingen worden gemaakt met echte geanonimiseerde zorgdata. De virtuele omgeving is zorgvuldig afgeschermd;
  • Een fysieke omgeving waar nieuwe producten worden ontwikkeld en gedemonstreerd. Hier vinden ontmoetingen plaats tussen ondernemers, techneuten, onderzoekers, studenten, zorgprofessionals en burgers en patiënten. Op deze locatie kan optimaal samengewerkt worden aan het (door)ontwikkelen en lanceren van de innovaties;
  • Het ondersteunen en begeleiden van ondernemers bij het naar de markt brengen van de innovatie, om te voorkomen dat doorontwikkelde innovaties in die fase alsnog stranden.

Ambities
De ambitie is om de komende drie jaar zestig projecten met dertig bedrijven te realiseren, met als uiteindelijke doel de bevolking gezonder te laten leven. De nieuwe producten leiden tot nieuwe werkgelegenheid bij bestaande bedrijven, maar mogelijk ook nieuwe start-ups. Met dHealth Lab wordt ook een verdere invulling gegeven aan de positionering van Noord-Nederland als eHealth regio. 

Gedeputeerde Patrick Brouns (Economie): 'De ontwikkeling van nieuwe producten leidt niet alleen tot het langer thuis kunnen blijven wonen van ouderen, maar ook tot nieuwe banen, het beter behandelen van patiënten en het efficiënter werken door zorgverleners. Allemaal ontwikkelingen die van belang zijn om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen rondom zorg, vergrijzing en de digitale wereld'.

De initiatiefnemers en subsidiegevers
dHealth Lab is een initiatief van het UMCG, de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen en de IT-bedrijven Wildsea en Reconcept. Naast investeringen van deze partners wordt het project gesubsidieerd door de Gemeente Groningen, Provincie Groningen en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Europese Unie, Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)).