innovatie

03 apr 2003, 00:12

D66 in Provinciale Staten wil Europese subsidie voor ADSL op Groningse platteland

De fractie van D66 in Provinciale Staten in Groningen vindt dat er Europese subsidie moet komen voor snelle internetverbindingen op het Groningse platteland. D66 reageert daarmee op een ingezonden brief van de familie Warink uit Loppersum in de Groninger Internet Courant.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De constatering van de familie Warink is terecht: er ontstaat momenteel een tweedeling tussen dichtbevolkte gebieden en het dunbevolkte platteland als het gaat om de gebruiksmogelijkheden en kosten van internet. Maar er zijn ook vrij willekeurige scheidingen aan te wijzen. Een voorbeeld uit onze provincie: wel ADSL in Oude Pekela, maar niet in Nieuwe Pekela. Tsja, leg dat maar eens uit. Nederland heeft een zeer hoge beschikbaarheidgraad van ADSL: 85% van de Nederlandse bevolking kan hier in principe over beschikken, helaas woont slechts 3,5% van de Nederlandse bevolking in Groningen. Commercieel is het niet interessant om deze gebieden te ontsluiten. En in de telecommarkt geldt het principe dat de markt zijn werk moet doen. Dat ziet er somber uit voor de Groningers, zou je kunnen denken.
Misschien toch niet. Er zijn bewegingen gaande binnen Europa om subsidiëring van onrendabele gebieden mogelijk te maken. De Finse euro-commissaris Erkki Liikanen heeft zich eind januari voorzichtig positief uitgelaten om fondsen beschikbaar te stellen voor de uitrol van breedbandinternet in plattelandsgebieden. De EU-commissaris voor mededingsbeleid, Mario Monti, heeft een paar weken geleden welwillend gereageerd op een Frans initiatief om EU-gelden te besteden aan breedbandinfrastructuur op het Franse platteland. Tegelijkertijd zien we de kosten van breedbandinfratsructuur dalen door de opkomst van nieuwe (draadloze) technieken.
Wat er nodig is is visie en coördinatie om de breedbandinfrastructuurstructuur uit te rollen in een provincie als Groningen. De provincie zelf zou die rol op zich kunnen nemen. D66 heeft daarom vorig jaar als gepleit om alle ICT-gerelateerde onderwerpen bij één gedeputeerde onder te brengen. Deze kan dan aangesporken en ‘afgerekend’ worden op de breedbandontsluiting van het Groninger platteland. Deze gedeputeerde moet ervoor zorgen dat het onderwerp hoog op de agenda wordt geplaatst en dienovereenkomstig (financiële) prioritering krijgt binnen het nieuwe college. Daarnaast moet samen met de gemeentes, marktpartijen, instanties als Kennisnet en de COA’s en, gezien bovenstaande, de Europese Unie gewerkt worden aan een dekkend breedbandnetwerk. Zo krijgen alle burgers weer een gelijke uitgangspositie als het gaat om het vergaren van informatie en het deelnemen in het maatschappelijk verkeer.
De vereniging NLFlatfee is landelijk actief met het ondersteunen van lokale acties voor breedbandinternet. Ook in de provincie Groningen zijn diverse lokale initiatieven geweest en nog bezig om breedbandinternet binnen de gemeentegrenzen te krijgen. De statenfractie van D66 heeft drie weken geleden heeft het voortouw genomen door alle ontwikkelingen en initiatieven in de provincie Groningen op een site bijelkaar te brengen: www.ikwilbreedbandingroningen.nl. Op het Forum kunnen mensen hun ervaringen en informatie uitwisselen. Dit forum biedt tevens een platvorm aan alle Groningers om hun wensen aan het nieuw te vormen college van gedeputeerde staten kenbaar te maken. D66 zal dit zeker met kracht bepleiten, liefst gesteund door zoveel mogelijk inwoners van de provincie.