economie

01 nov 2002, 00:12

Toets RUG brengt taalvaardigheid via computer in beeld

Met een nieuwe elektronische tekstbegriptoets voor jonge leerlingen is het voortaan mogelijk om vlot te bepalen wat de begrijpende leesvaardigheid van deze groep is.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Veel leerlingen in het voortgezet onderwijs zijn niet in staat om teksten in schoolboekteksten te begrijpen en het was lastig om per leerlingen goed in te schatten hoe het ervoor stond. Met de in Groningen ontwikkelde methode moet dat voortaan makkelijker gaan.
Omdat de toets wordt afgenomen met de computer als hulpmiddel is het zelfs mogelijk al doende het tekstniveau aan te passen voor een nog nauwkeuriger beeld. Voorlopig is de toets geschikt voor economische teksten, maar zonodig worden er ook teksten van andere vakken geschikt voor gemaakt. De toets is ontworpen door de afdeling Etoc, een expertisecentrum voor het onderwijs, van de Rijksuniversiteit Groningen.