economie

20 mrt 2019, 09:09

Subsidie voor verbetering winkelcentrum Haren

Subsidie voor verbetering winkelcentrum Haren

De provincie Groningen heeft een bedrag van 43.000 euro subsidie beschikbaar gesteld voor het aantrekkelijker maken van het winkelcentrum in Haren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De subsidie komt uit de retailagenda. Hiermee ondersteunt de provincie ondernemers en gemeenten om winkelgebieden te verbeteren en daarmee de regionale economie te versterken.

De vereniging Ondernemend Haren en de stichting Dorpsfonds Haren, die de subsidie hadden aangevraagd, willen met het geld het winkelgebied versterken. Ze willen de loop- en parkeerroutes naar het centrum verbeteren, zodat bezoekers van Haren de winkels in het centrum beter weten te vinden. Daarnaast ontwikkelen ze een Harens bidbook, waarmee ze onderscheidende ondernemers in de detailhandel willen verleiden om zich in Haren te vestigen.

De kosten voor dit project zijn ongeveer 115.000 euro. De provincie betaalt 43.000 euro mee. De aanvragers van de subsidie dragen zelf ook financieel bij; de gemeente Groningen betaalt mee aan de maatregelen in de openbare ruimte.

Ook de stad Appingedam heeft van de provincie een subsidie gekregen. Het geld, 100.000 euro, gaat naar het project 'Stad Appingedam de regionale trekpleister'.