economie

04 dec 2019, 10:10

Sieger Dijkstra voorgedragen als nieuwe voorzitter VNO-NCW Noord

Sieger Dijkstra voorgedragen als nieuwe voorzitter VNO-NCW Noord

Sieger Dijkstra is de beoogd opvolger van Alfred Welink als opvolger van VNO-NCW Noord.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dijkstra is door een selectiecommissie voorgedragen als nieuwe voorman. De leden mogen zich volgende week, tijdens de Algemene Ledenvergadering, over het voornemen uitspreken.

Dijkstra is eigenaar van Soleila, dat grootschalige zonnestroomprojecten ontwerpt, financiert en realiseert. Eerder was hij bestuursvoorzitter bij Economic Board Groningen.

De commissie heeft Jellie Tiemersma voorgedragen als penningmeester van VNO NCW Noord.

Ook MKB Noord krijgt een nieuwe voorzitter: Joyce Walstra. En ook binnen JNO is er een stoelendans: daar zijn Willem Straat en Wybe Iedema voorgedragen als duovoorzitter.

Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering, 11 december, nemen een aantal bestuursleden afscheid. Het gaat om VNO-NCW-voorzitter Alfred Welink, VNO NCW-penningmeester Gerrit Keen, MKB Noord-voorzitter Gerard Kremer en JNO-voorzitter Tjitte Folkertsma.