economie

09 okt 2002, 00:12

Provincie vraagt 6,8 miljoen euro van Economische Zaken voor bedrijventerreinen

Gedeputeerde Staten dienen een verzoek in voor een zogeheten TIPP-aanvraag, oftewel een verzoek aan het Rijk 6,8 miljoen richting het Groningse over te maken. Met de te verwerven TIPP-gelden moeten in de hele provincie bedrijventerreinen worden ontwikkeld.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De voorgestelde projecten zijn inmiddels in een vergevorderd stadium van ontwikkeling en kunnen binnen een jaar worden uitgevoerd.
TIPP staat voor Tender Investeringsprogramma Provincies. Het geld moet worden gestoken in een zestal bedrijventerreinen. Er wordt voor het Groningse bedrijfsleven, zoals de provincie het noemt, ‘veertig hectare ruimtewinst geboekt’. De concurrentiepositie van bedrijven in de regio moet daarmee verbeterd worden. Behalve de nieuwe ruimte, komt er bij Groningen een bedrijfsverzamelgebouw bij, in het bijzonder voor de zogeheten kennisintensieve diensten. Ook in Stadskanaal komt een pand voor regionaal werkende bedrijven.
Ter voorbereiding van het project werd onderzoek gedaan naar de inzet van duurzame ontwikkelingen op bedrijventerreinen. Er wordt aan plannen gewerkt, die moeten leiden tot het oppeppen van een aantal kwetsbare regio’s.