economie

26 apr 2002, 00:12

Nieuwe chloorfabriek Akzo bijna rond

De komst van een nieuwe chloorfabriek van Akzo in Delfzijl is bijna zeker, aldus gedeputeerde Boertjens. Dit zou het definitieve einde van de chloortreinen door de provincie betekenen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Minister Pronk en chemiegigant Akzo Nobel zijn nog in onderhandeling over de rijksbijdrage aan een nieuwe fabriek. Naar verwacht zal het ministerie van VROM miljoenen euro’s bijdragen aan de bouw van een nieuwe fabriek, om daarmee chloortransportenoverbodig te maken. Het ministerie bevestigt dat deze gesprekken zich in de ‘afrondende fase’ bevinden.
Nu produceert de bestaande chloorfabriek nog zoveel chloor, dat de chemiebedrijven in Delfzijl die niet alleen kunnen verwerken. Deze verouderde fabriek sluit in 2004 de deuren. Dit zou tot gevolg hebben dat er chloortransporten de andere kant op, dus naar Delfzijl, nodig zouden zijn. De komst van een moderne kleine chloorfabriek in Delfzijl is volgens gedeputeerde Boertjens bijna zeker.