economie

25 jan 2016, 10:10

IT Academy Noord-Nederland start opleiding Data Science voor professionals – “the sexiest job of the 21st century”

IT Academy Noord-Nederland start opleiding Data Science voor professionals – “the sexiest job of the 21st century”

De IT Academy Noord-Nederland start in maart een bijzondere opleiding Data Science. Deze is bestemd voor professionals die ten behoeve van organisaties beter gebruik willen maken van “big data”. Het nieuwe beroep van data scientist wordt ook wel als “the sexiest job of the 21st century” genoemd

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De term Big Data is niet meer weg te denken uit de hedendaagse maatschappij. Organisaties krijgen steeds meer data tot hun beschikking. Denk hierbij aan klantinformatie, informatie over de operationele werkzaamheden en informatie vanuit externe bronnen.

De vraag is natuurlijk: Wat kunnen organisaties met deze informatie? Vanaf 7 maart 2016 biedt IT Academy Noord-Nederland de opleiding Data Science aan waarbij professionals in relatief kort tijdbestek worden opgeleid tot data scientist en vervolgens in staat zijn overtuigende antwoorden op deze vraag te formuleren.

Waar de ICT-infrastructuur en -applicaties het verzamelen van grote hoeveelheden data mogelijk maken is het juist de data scientist die dit kan omzetten naar waardevolle informatie en zo een belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen van de organisatie. Data Science is een nieuw vakgebied en de vraag naar professionals die zich hier raad mee weten zal de komende jaren sterk toenemen. Het is daarmee absoluut een van de beroepen van de toekomst.

'Sexiest job'
 

In 2012 bestempelde het tijdschrift Harvard Business Review data scientist zelfs als “the sexiest job of the 21st century”. Of data scientists dezelfde status zullen krijgen die software engineers in de jaren negentig opbouwden is natuurlijk nog de vraag, maar dat aan data science gerelateerde vaardigheden meer en meer in trek zullen zijn bij werkgevers staat buiten kijf. Het niet onder ogen zien van dit gegeven vormt dan ook een reële bedreiging voor het concurrentievermogen van organisaties in het Noorden. De waarde die verborgen ligt in de verzamelde data kan alleen door goed opgeleide data scientists eruit worden gehaald.

 

RDW

 

'Wij zijn heel blij met deze nieuwe opleiding. Want niet alleen wij, maar veel andere data-intensieve bedrijven in het Noorden hebben specialisten big data nodig. Het is echt een bijzonder beroep, waarin je "part analyst, part artist'', bent, zoals wel eens wordt gezegd. Je kunt er dus ook je creativiteit in kwijt. De nieuwe opleiding voorziet dus echt in een behoefte in het Noorden, bij alle data-intensieve organisaties', vertelt Johannes Brouwer, programma manager big data bij de RDW.De opleiding Data Science is door de IT Academy ontwikkeld op basis van input van het RDW en Business IT & Management hoofddocent Talko Dijkhuis van de Hanzehogeschool. Om de kwaliteit van de opleiding verder te borgen is er ook inbreng vanuit de Rijksuniversiteit Groningen en experts uit het werkveld zoals Sander Klous, hoogleraar aan de UvA op het gebied van Big Data Ecosystemen. Aanmelden kan nu. Hiervoor en voor meer informatie over het programma kunt u terecht op de website van IT Academy Noord-Nederland.