economie

22 jan 2018, 09:09

Goedkoopste WA-verzekering in Groningen

Goedkoopste WA-verzekering in Groningen

Uit onderzoek van Autoverzekering.nl blijkt dat Groningers het minst betalen voor een WA verzekering. Groningse autobezitters betalen gemiddeld €15,89 voor een WA verzekering. Dit is ruim €6 minder dan autobezitters in de duurste stad Den Haag betalen. Ook voor gezinnen is Groningen een voordelige stad, zij zijn hier opvallend minder kwijt voor een autoverzekering dan in andere steden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

WA verzekering is 29 procent goedkoper

 

De vergelijkingswebsite onderzocht hoeveel premie een autobestuurder in iedere hoofdstad betaalt voor een autoverzekering. Deze premies verschillen niet alleen flink per stad maar ook per leeftijdscategorie en per verzekering, WA, WA-+ of Allrisk. Een WA verzekering blijkt in Groningen veruit het goedkoopst te zijn. Voor gemiddeld €15,89 heeft een autobezitter in Groningen al een WA verzekering, terwijl dezelfde bestuurder hier in Den Haag €22,31 voor betaalt.

 

Gezinnen besparen in Groningen ruim 73 euro per jaar

 

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat gezinnen het voordeligst uit zijn in Groningen. Een autobestuurder van middelbare leeftijd betaalt in Groningen op jaarbasis €73 minder dan in Amsterdam, de duurste stad voor gezinnen om een autoverzekering af te sluiten. Deze grote premieverschillen laten zien dat woonplaats een factor is die grote invloed heeft op de hoogte van de premie.

 

Gemiddelde premie voor een gezin

 

Hetzelfde gezin, met dezelfde auto betaalt in verschillende hoofdsteden een andere premie. Voor een gezin zijn dit de duurste tot de goedkoopste hoofdsteden op een rij:

 

Amsterdam - €27,83

Den Haag - €27,68

Maastricht - €26,53

Lelystad - € 26,34

Utrecht - €26,29

Haarlem - € 26,04

Arnhem - € 25,47

Den Bosch - € 25,10

Zwolle - € 23,38

Middelburg - € 22,30

Assen - € 22,17

Leeuwarden - 22,02

Groningen - € 21,67

 

Gezinnen zijn minst risicovolle groep

 

Vergeleken met starters en senioren zijn gezinnen in heel Nederland het voordeligst uit. Deze groep betaalt opvallend minder voor een autoverzekering. Een verklaring hiervoor is dat autobestuurders vanaf het 28e levensjaar een minder risicovolle groep vormen volgens de Risicomonitor Verkeer 2016 van het Verbond van Verzekeraars. Dit is de leeftijdsgroep die het kleinste aantal aanrijdingen heeft en de minste schadeclaims indient. Verzekeraars baseren de premie op basis van het risicoprofiel van een bestuurder. Door het positieve risicoprofiel profiteert deze groep van een lage premie.

 

Stijging premie door toename verkeersrisico

 

Hoewel inwoners van Groningen gemiddeld een lage premie betalen voor een autoverzekering, is deze de afgelopen jaren wel gestegen. Dit heeft te maken met het toegenomen aantal schadeclaims. De Risicomonitor Verkeer 2016 laat zien dat dit aantal in heel Nederland is toegenomen. In Groningen werden 21,8 schadeclaims per 1000 inwoners ingediend waar dit er het jaar ervoor nog 20,3 waren. Er is een duidelijk verband tussen de hoeveelheid schadeclaims en de premie zegt Jerry Poel van Autoverzekering.nl: “Wanneer autobezitters meer claims indienen, rekenen verzekeraars dit door in de premie om de eigen kosten te dekken. Het gevolg is een premiestijging. Groningen profiteert daarentegen wel weer van een laag percentage autodiefstallen. Met 0,96 diefstallen per 1000 auto’s ligt dit nog ver onder het Nederlandse gemiddelde van 1,13, wat positief is voor het risicoprofiel.”