economie

17 okt 2002, 00:12

Gemeente Delfzijl steunt loodskotterproject

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl stelt 30.000 euro beschikbaar voor de stichting Loodskotter Eems. De stichting bouwt een replica van een loodskotter die omstreeks 1900 door het loodswezen werd ingezet om schepen veilig de haven van Delfzijl binnen te leiden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college ziet in het project meer dan een bijdrage aan de maritieme uitstraling van Delfzijl. De bouw van de loodskotter biedt aan 22 deelnemers de gelegenheid werkervaring op te doen. Voor de deelnemers is, vanwege uiteenlopende redenen, de stap naar de reguliere arbeidsmarkt nu nog te groot. Inmiddels hebben 66 personen deelgenomen aan het werkervaringproject. Dertig personen zijn uitgestroomd naar werk en zes naar een opleiding.
De gemeenteraad van Delfzijl stelde eerder een bedrag van 158.823 euro beschikbaar voor de bouwkosten. Dit was bij de start van het project in 1998.