bereikbaarheid-verkeer

12 dec 2019, 16:04

Steeds meer forenzen reizen duurzaam naar Groningen

Steeds meer forenzen reizen duurzaam naar Groningen

Forenzen die naar de stad Groningen reizen, gaan minder vaak met de auto en pakken vaker de fiets. Ook parkeren steeds meer automobilisten op een P+R-terrein rond de stad. Dat blijkt uit een mobiliteitsonderzoek in opdracht van Groningen Bereikbaar. Dit scheelt auto’s in de spits, maar het is ook een stuk duurzamer. Doordat de forenzen anders zijn gaan reizen, wordt er wekelijks 30.000 kg CO₂ bespaard. Deze resultaten werden vanochtend tijdens een bijeenkomst van Groningen Bereikbaar in het Forum Groningen gepresenteerd aan een grote groep bedrijven in de stad. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bijna 8500 mensen die in Groningen werken, vulden de enquête in. De bedrijfsspecifieke resultaten worden een dezer dagen aan de bedrijven zelf gepresenteerd. De uitkomsten van het onderzoek geven ondernemingen en organisaties inzicht in kansen voor mobiliteitsbeleid en bereikbaarheid.

Samen anders reizen

Groningen Bereikbaar houdt samen met het bedrijfsleven de stad zo goed mogelijk bereikbaar tijdens de werkzaamheden aan weg en spoor. Veel bedrijven stimuleren en faciliteren hun werknemers om de auto te laten staan en vaker op de fiets, met het OV of via een P+R te reizen. 

Philip Broeksma, wethouder Verkeer & Vervoer: "Ondanks de grootschalige werkzaamheden aan weg en spoor, proberen we Groningen zo goed mogelijk bereikbaar te houden. De inzet van het bedrijfsleven draagt daar enorm aan bij. Zolang we er met z'n allen bovenop zitten, gaat het goed."

Fiets is populair

De fiets en de elektrische fiets zijn populair, zo blijkt. Van de respondenten met een woon-werkafstand van 7,5 kilometer of minder, gaat bijna 75 procent op de tweewieler. Maar ook van medewerkers die tussen de 7,5 en 15 kilometer moeten reizen, gaat meer dan de helft op de fiets of e-bike: 66 procent. Fietsers winnen het zelfs van de auto (22 procent) op deze afstand. Op langere afstanden gaan weer meer mensen met de auto. Op een woon-werkafstand van meer dan 15 kilometer is na de auto (58 procent) het openbaar vervoer het populairst (20 procent).

P+R-terreinen en spits mijden

Steeds meer forenzen reizen via een P+R-terrein. Dat ziet Groningen Bereikbaar aan de tellingen en dit blijkt ook uit de enquête. Van alle respondenten gaf 16 procent aan te reizen via een P+R. De auto wordt gratis geparkeerd en de reis gaat verder met de bus of de fiets. Niet alleen het anders reizen zorgt voor minder auto’s in de spits. Ook kiezen steeds meer werknemers voor thuiswerken en werken buiten de standaard kantooruren. Meer dan de helft van de respondenten die met de auto reist, geeft aan dat ze bij verkeershinder het snelst voor deze twee opties kiezen.

Duurzame mobiliteit

Naast de bereikbaarheid, wordt ook duurzaamheid een steeds belangrijker thema voor Groningen Bereikbaar. Vanuit het Klimaatakkoord krijgt het bedrijfsleven te maken met nieuwe regels op het gebied van werkgerelateerde mobiliteit. Groningen Bereikbaar continueert in 2020 haar aanpak om de stad zo goed mogelijk bereikbaar te houden, maar daarbij zal duurzame mobiliteit een steeds belangrijkere rol spelen. Niet alleen in de stad, maar ook in de provincie. 

Gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk: "In de toekomst gaan we slimmere keuzes maken en kijken: welk vervoermiddel is voor mij nu het meest handig om te gebruiken. Als elke automobilist één dag per week met het OV of de fiets gaat, zijn we 20 procent van het autoverkeer kwijt en is de uitstoot veel lager. Groningen Bereikbaar kan daarin een goede rol vervullen door het stimuleren van en het adviseren over slimme keuzes rond bereikbaarheid van stad en regio.”