bereikbaarheid-verkeer

28 sep 2015, 11:11

Snorscooters in Groningen: B en W zien even geen oplossing

Snorscooters in Groningen: B en W zien even geen oplossing

Er is sprake van een groeiend gebruik van snorscooters in Groningen. Zij vormen een toenemend gevaar voor fietsers. Twee fracties in de gemeenteraad hebben de kwestie aangekaart, maar B en W zien weinig mogelijkheden om het aan te pakken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

B&W nemen geen maatregelen om de overlast door snorscooters te bestrijden. Het college vindt het een landelijk probleem dat vooral vraagt om een nationale aanpak. De discussie om iets aan de overlast te doen loopt nog in de Tweede Kamer.

 

In 2014 dienden GroenLinks en PvdA een initiatiefvoorstel in in de gemeenteraad om iets te doen aan het sterk toenemende gebruik van snorscooters. Deze vaak opgevoerde brommers brengen risico’s in het verkeer voor scooterrijders en fietsers met zich mee vanwege hun snelheid. Bovendien veroorzaken ze overlast door uitstoot van fijn stof en lawaai.

 

Onderzoek


B&W komen tot de conclusie dat verschillende onderzochte maatregelen niet mogelijk zijn, niet werken of te duur zijn. Zo is gekeken naar een opkoopregeling, een milieuzone voor scooters en een schone scooterregeling. Een verbod op de verkoop van tweetakscooters is wettelijk niet haalbaar.

 

Verkeerseducatie


Het college vindt verkeerseducatie over dit onderwerp wel zinvol en gaat hiermee door. Verder blijft de gemeente fietsen stimuleren en ondersteunen, waaronder het gebruik van e-bikes. Volgens B&W gaat er niets boven fietsen om het verkeer schoner en duurzamer te maken. Bovendien bevordert fietsen de gezondheid.

 

Tweede Kamer


Ondertussen wachten B&W het debat in de Tweede Kamer af. Dat kwam op gang na een brandbrief van de vier grote steden. Zo is een motie ingediend voor het verplaatsen van de snorfiets naar de rijbaan en een lokale helmplicht.