Bereikbaarheid & Verkeer

Ingrijpende plannen Hoofdstation Groningen aangepast na reacties: bustunnel

De eerder dit jaar gepresenteerde ingrijpende plannen voor verbetering van het Hoofdstation en omgeving zullen door gemeente en provincie Groningen worden aangepast naar aanleiding van reacties tijdens een inspraakronde. Er komt nu onder meer een bustunnel onder het spoor, er komt een fietstunnel en er zullen plannen worden gemaakt om het fraaie oude Stationsgebruik weer een centrale rol te laten krijgen waardoor er veel meer publiek komt. Een en ander werd vanmorgen bekend gemaakt tijdens een persconferentie op het Provinciehuis door gedeputeerde Mark Boumans en wethouder Paul de Rook. (foto:tunnelvariant.nl)


Leestijd: 1 minuut

Onderzoek naar fietsparkeren op Hoofdstation; op termijn 17.500 stallingen nodig
Onderzoek naar fietsparkeren op Hoofdstation; op termijn 17.500 stallingen nodig

De reacties van omwonenden en belanghebbenden hebben ertoe geleid dat Groningen Spoorzone bij de uitvoering onder meer extra aandacht gaat besteden aan effecten voor licht, geluid en trillingen. Ook is er aandacht voor de sociale veiligheid op het vernieuwde station, met name in de voetgangerstunnel.

Op voorstel van de Stuurgroep Groningen Spoorzone kiezen ook het college van Gedeputeerde Staten en het college van Burgemeester en Wethouders voor de aanleg van de bustunnel onder het spoor door. Hierdoor krijgt de reizigerstunnel ook een entree aan zuidzijde van het Hoofdstation. Tot slot kan de gemeente verder met de planuitwerking van de fietstunnel.

Tussen 25 april en 2 juni 2014 konden belanghebbenden en geïnteresseerden reageren op de plannen van Groningen Spoorzone. In totaal kwamen er 86 schriftelijke reacties binnen.

Over het geheel genomen zijn de reacties op Groningen Spoorzone positief. Met name op de herinrichting en doorkoppeling van de sporen op het Hoofdstation en het ‘in ere herstellen’ van het monumentale stationsgebouw wordt positief gereageerd. Maar de Stuurgroep Groningen Spoorzone tekent in het reactierapport ook een aantal belangrijke aandachtspunten op.

Meer informatie:  www.groningenbereikbaar.nl/spoorzone