bereikbaarheid-verkeer

03 jun 2019, 09:09

Fietspad langs Noord-Willemskanaal gestremd vanaf 31 mei

Fietspad langs Noord-Willemskanaal gestremd vanaf 31 mei

Het fietspad aan de oostkant van het Noord-Willemskanaal is van 31 mei tot in het najaar van 2020 is gestremd. Het gaat om het gedeelte tussen de Meerwegbrug in Haren en de Witte Molen bij Glimmen, parallel aan de A28. Op dit stuk is het wegdek erg slecht en niet meer veilig voor de fietsers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Tijdens de stremming kunnen fietsers gebruikmaken van het fietspad aan de andere kant van de A28. De alternatieve route staat met borden aangegeven.

Werkzaamheden kade
Oorspronkelijk zou het fietspad pas in oktober worden afgesloten. Dan starten ook de werkzaamheden aan de kade van het Noord-Willemskanaal tussen de Meerwegbrug en de fietsbrug over de Drentse Aa, bij de Witte Molen. De werkzaamheden bestaan uit het ophogen en verbreden van de kade. Na het ophogen en verbreden moet de bodem onder de dijk 'zetten' om zo meer stevigheid te krijgen. Dit zetten duurt ongeveer tot in de zomer van 2020. De provincie voert de werkzaamheden uit voor het waterschap Hunze en Aa's. Na het zetten van de dijk wordt het nieuwe brede fietspad langs het kanaal aangelegd. Dit nieuwe pad is onderdeel van de doorfietsroute Assen-Groningen.