wonen

10 mei 2019, 09:09

Vijftig moeilijk verkoopbare woningen in bevingsgebied opgekocht

Vijftig moeilijk verkoopbare woningen in bevingsgebied opgekocht

Dit jaar worden vijftig moeilijk verkoopbare woningen in het aardbevingsgebied in Groningen opgekocht. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) draait op voor de kosten. In totaal hadden zich 76 huiseigenaren aangemeld voor het zogenoemde Koopinstrument, meldt de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De speciale regeling is ingesteld naar aanleiding van de schade door de gasboringen. Vorig jaar werden 53 huizen opgekocht.

Eigenaren wiens woning in het aardbevingsgebied minstens 12 maanden openbaar te koop stond, konden zich tussen 25 februari en 24 maart dit jaar aanmelden voor opkoop van hun woning. Van de 76 aanmeldingen voldeden er 62 aan de voorwaarden. Daarvan konden voor het beschikbare budget van 10 miljoen euro 50 woningen worden geselecteerd voor opkoop.

De selectie is gemaakt op basis van de duur dat de woning openbaar te koop staat. Aanmeldingen waarbij sprake was van een verhuisnoodzaak kregen voorrang.