wonen

13 dec 2018, 09:09

Prijsvraag voor naam fusiegemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Prijsvraag voor naam fusiegemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Op 1 januari 2021 is het zover: dan gaan de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum op in een nieuwe fusiegemeente. Om een naam te vinden voor die nieuwe Groninger gemeente, is nu een prijsvraag uitgeschreven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanaf 18 december tot en met 20 januari 2019 kan iedereen een nieuwe naam indienen. Die moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo maken samengestelde namen als Lopsterappingezijl of Appingedelfsum geen kans, moet de naam 'passen bij de identiteit van de nieuwe gemeente' en is het van belang dat de nieuwe naam 'herkenbaarheid en aantrekkingskracht uitstraalt (vanuit toeristisch, economisch en woonperspectief', aldus de drie huidige gemeentebesturen. Kijk hier voor een overzicht van alle voorwaarden onderaan dit bericht.

Namen indienen

Op een groot aantal plekken in Appingedam, Delfzijl en Loppersum liggen vanaf 18 december ansichtkaarten waarop een naam van onze nieuwe gemeente kan worden ingevuld. De kaarten zijn te vinden in tal van openbare gelegenheden zoals gemeentehuizen, winkels, dorpshuizen, bibliotheek, sportkantines, scholen en verzorgingshuizen.

Namen kunnen ook worden ingediend via de mail: OnzeNieuweGemeente@appingedam.nl, OnzeNieuweGemeente@delfzijl.nl en OnzeNieuweGemeente@loppersum.nl. Wie wil meedingen naar een prijs moet in de mail ook zijn persoonlijke gegevens vermelden.

Iedereen mag aan de prijsvraag meedoen: Jong, oud, inwoners en niet-inwoners. De ingevulde ansichtkaart kan gratis op de post worden gedaan. Het adres staat er al op vermeld. Meerdere ansichtkaarten of mails met dezelfde naam insturen, heeft volgens de gemeenten geen zin: 'Een naam die één keer wordt ingediend maakt evenveel kans om in de top drie te komen als een naam die meerdere keren wordt aangegeven.'

Top 3

Uit alle inzendingen kiest een naamgevingscommissie, bestaande uit vertegenwoordigers uit alle drie de gemeenten, een top drie. Van 9 tot en met 26 februari 2019 kunnen alle inwoners van de toekomstige fusiegemeente die 16 jaar of ouder zijn hun stem uitbrengen op één van deze drie namen.

Prijs

De bedenker van de nieuwe naam krijgt een geheel verzorgd verwenarrangement aangeboden. Als meerdere mensen dezelfde winnende naam insturen, wordt de prijs onder hen verloot.

Voorwaarden voor de nieuwe naam

De nieuwe gemeentenaam:

  • de naam mag niet elders in Nederland voorkomen;
  • de naam mag nog niet zijn vastgelegd in namen-/merkenregisters;
  • de naam mag niet te veel lijken op een andere (oude) gemeentenaam in Nederland (moet uniek  zijn);
  • de naam mag geen strijd opleveren met wettelijke bepalingen;
  • de naam mag geen samenstelling zijn van de namen van de huidige gemeenten, bijvoorbeeld     Delfdamsum als samenstelling van Delfzijl, Appingedam en Loppersum;
  • de nieuwe naam is een Nederlandse naam die volgens de huidige spellingregels wordt geschreven;
  • de nieuwe naam past bij de identiteit van de nieuwe gemeente;
  • de nieuwe naam is gemakkelijk te onthouden, uit te spreken en te schrijven en praktisch in het dagelijks gebruik;
  • de nieuwe naam straalt herkenbaarheid en aantrekkingskracht uit (vanuit toeristisch-, economisch-, en woonperspectief) en mag niet worden gebruikt voor zowel de gemeente als een gebiedsdeel of verwijzen naar meren en/of streken die ook voor een aanzienlijk deel in andere gemeenten liggen;
  • de nieuwe naam heeft topografische en/of historische verwantschap met het gebied c.q.  gebiedsdelen van de nieuwe gemeente.