wonen

08 mrt 2019, 10:10

Inspiratieboek 'Dorpen in Groningen' biedt tips voor dorpsontwikkeling

Inspiratieboek 'Dorpen in Groningen' biedt tips voor dorpsontwikkeling

De provincie heeft  een boek gepresenteerd dat de inwoners van Groninger dorpen kan helpen bij het positief ontwikkelen van hun woon- en leefomgeving. Het eerste exemplaar van het inspiratieboek 'Dorpen in Groningen' werd donderdag door gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk overhandigd aan de Vereniging Groninger Gemeenten en Vereniging Groninger Dorpen.   

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In de provincie Groningen liggen veel bijzondere  dorpen met fraaie panden en schilderachtige plekken. Van veel dorpen is de oorspronkelijke dorpsstructuur nog onaangetast en is de ontstaansgeschiedenis nog in het landschap terug te zien. Dit maakt onze provincie bijzonder en als er in deze dorpen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, is het dus belangrijk dat deze bij het karakter van het dorp passen.

Maar ziet je dorp er precies uit en hoe ontwikkel je je omgeving op zo'n manier dat het in bij het karakter van het dorp past? Op die vragen biedt 'Dorpen in Groningen' antwoorden. Zodoende kan het boek inwoners, gemeenten en andere partijen helpen om samen te werken aan de kwaliteit van de dorpen in Groningen.

'Dorpen in Groningen' is een interactief document, dat uit twee delen bestaat. Het eerste deel 'dorpstypen en karakteristieken' nodigt uit om het eigen dorp te ontdekken. Het tweede deel 'tips en koppelkansen' helpt bij het maken van plannen die passen bij het karakter van het dorp.

Het boek is tot stand gekomen in opdracht van de provincie Groningen en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed en gebaseerd op het gelijknamige 'Dorpen in Groningen' uit 1987 van de voormalige Provinciale Planologische Dienst van de provincie Groningen. Het oude boek is aangepast aan de veranderde maatschappelijke context, waarin gemeenten steeds meer ruimte bieden aan dorpsbewoners die met eigen initiatieven komen.