wonen

23 dec 2013, 11:11

Groningen bouwde in 2013 ruim duizend woningen, maar verwachtingen voor 2014 zijn lager

Groningen voegde dit jaar, 2013, 1077 nieuwe woningen toe aan het woningbestand. Meer dan de helft daarvan waren zelfstandige eenheden voor jongeren. Daarnaast ging het om een mix van appartementen, grondgebonden woningen en vrije kavels. Voor 2014 worden naar verwachtingen minder nieuwe woningen gerealiseerd: ongeveer achthonderd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In 53 procent van de gevallen (571 woningen) was er sprake van nieuwbouw. Bij de rest (506 woningen) gaat het om herbestemming van bestaande bouw (bijvoorbeeld zelfstandige wooneenheden voor jongeren in kantoorpanden).

1000ste
De 1000ste woning van 2013 is Camphuysenstraat 61. Wethouder Roeland van der Schaaf overhandigde op donderdag 19 december de sleutels van deze woning aan de nieuwe bewoners.

Woningcorporaties
Woningcorporaties spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de woningmarkt. Samen zijn zij in 2013 verantwoordelijk voor ongeveer 60 procent van de nieuwbouw. Bij 129 woningen ging het om projecten in het kader van wijkvernieuwing. Het aantal woningen/eenheden in de huursector nam met 893 toe, tegenover 184 in de koopsector.

Jongerenhuisvesting
Met 630 zelfstandige eenheden is het aandeel jongerenhuisvesting groot. Deze kwalitatief hoogstaande eenheden zijn gerealiseerd in het kader van de ‘BouwJong’ manifestatie. De vraag naar dit soort zelfstandige wooneenheden voor jongeren blijkt groot. Zo waren de nieuwe jongereneenheden in ‘De Planck’ aan de Grote Beerstraat en in het voormalige Belastingkantoor binnen een week volledig volgeboekt. Vanaf 2011 zijn er nu in totaal 1381 ‘BouwJong eenheden’ gerealiseerd.

Dynamisch
De NVM toonde onlangs aan dat Groningen samen met Amsterdam de meest dynamische woningmarkt heeft van het land. Dit biedt goede kansen voor toekomstige nieuwbouwprojecten. Desondanks worden voor 2014 minder nieuwbouwwoningen verwacht. Van de verwachte 800 op te leveren woningen zal ongeveer de helft jongerenhuisvesting zijn.