uitgaan

06 nov 2019, 04:04

Komende zaterdag: lampionnenwedstrijd met optocht

Komende zaterdag: lampionnenwedstrijd met optocht

De Vereeniging voor Volksvermaken organiseert op aankomende zaterdag, 9 november, een lampionnenoptocht door de binnenstad van Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Vanaf het Academieplein vertrekt de stoet om 16.30 uur richting Martinikerk. In de optocht loopt Avanti Drumfanfare voorop, gevolgd door Sint Martinus te paard en daarachter veel kinderen met lampionnen van voederbieten en andere zelfgemaakte lampionnen.

Aansluitend is er in de Martinikerk de jaarlijkse lampionnenwedstrijd. In de kerk wordt een kort Sint Martinusspel opgevoerd; er worden samen Sint Martinusliedjes gezongen en er is warme chocolademelk.

In de Martinikerk kunnen de kinderen hun zelfgemaakte lampionnen ophangen in de kramen. De jury onder leiding van Marjo van Dijken en onder meer bijgestaan door kinderburgemeester Jouayria zal de lampionnen beoordelen. Er zijn prijzen voor voederbietlampionnen en voor andere zelfgemaakte lampionnen te winnen.