In beeld

Dit moet je weten over kluisjes op scholen en bedrijven

In de gemeente Groningen wonen ongeveer zestigduizend studenten. Dit houdt in dat één op- de vier inwoners een student is. Een flink deel daarvan komt uit een ander land. Met zo veel nationaliteiten en culturen bij elkaar is het van groot belang dat de universiteit een veilige omgeving is. Regelmatig duiken in de media berichten uit andere landen op over schietpartijen op universiteiten. Een student heeft doorgaans een eigen locker ter beschikking, maar wat zit daar zoal in? Om de veiligheid te kunnen monitoren, zijn universiteiten gemachtigd om kluisjes ongevraagd te doorzoeken, al is niet iedereen het hiermee eens.


Leestijd: 1 minuut

Verankerd in de regels


Het draait allemaal om regelgeving en de juiste interpretatie daarvan. Natuurlijk: de privacy van het individu weegt zwaar. Maar het algemeen belang van een veilige samenleving weegt dat ook. In deze tijd kun je geen risico’s nemen ten aanzien van de veiligheid van studenten en medewerkers van een universiteit. Daarom is meestal in de regels verankerd dat het de schoolleiding is toegestaan om schoolkluisjes te openen, al dan niet in samenwerking met de politie of met een particulier beveiligingsbedrijf. Het doel hiervan is voornamelijk om te kunnen controleren of zich wapens in deze kluisjes bevinden. Ook kan een preventieve controle op het bezit van drugs ten grondslag liggen aan zo’n controle.
 

Verschillende soorten kluisjes


Bij het opstellen van de regels voor dergelijke controles is niet relevant welk type kluisje het betreft. Je mag verwachten dat laptopkasten specifiek voor het bewaren van laptops en toebehoren worden gebruikt, maar je kunt nooit uitsluiten dat mensen ze ook voor andere doeleinden gebruikt. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze in feite deel uitmaken van het privédomein van de studenten. In dat opzicht zijn dergelijke controles omstreden. Belangengroeperingen wijzen erop dat het zomaar controleren van deze kluisjes een aantasting van de privacy vormt. Als de controles omschreven staan in de reglementen van de onderwijsinstelling en de studenten zich hiermee expliciet akkoord hebben verklaard, staat niets zo’n controle echter in de weg.
 

Wat is veiligheid


Je kunt deze kwestie op twee manieren benaderen. Er zijn mensen die stellen dat zo’n controle niet acceptabel is, omdat je er als student op moet kunnen vertrouwen dat je in een veilige omgeving bent, waar mensen niet zomaar door je privéspullen snuffelen. Anderzijds kun je ook beredeneren dat een controle die veiligheid juist verhoogt.