nieuws

22 jan 2019, 09:09

Zeehondencentrum opent expositie over containerramp MSC Zoe

Zeehondencentrum opent expositie over containerramp MSC Zoe

Het Zeehondencentrum Pieterburen heeft een expositie geopend over de ecologische ramp van eerder deze maand, toen het containerschip MSC Zoe op volle zee bijna driehonderd zeecontainers verloor. De expositie is opgedragen aan de vele vrijwilligers die hebben meegeholpen aan de schoonmaakacties langs de Waddenkust.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vooralsnog bescheiden expositie werd maandag geopend door enkele vrijwilligers die betrokken waren bij de door het Zeehondencentrum georganiseerde acties. Het is de bedoeling dat er een levendige expositie ontstaat, die wordt aangevuld naarmate de gevolgen van de ramp voor de Waddenzee verder in kaart worden gebracht.

Het Zeehondencentrum wil met de expositie bewustwording creëren rondom de schaal en gevolgen van deze ecologische ramp voor Werelderfgoed de Waddenzee. Daarnaast is de tentoonstelling bedoeld als eerbetoon aan de honderden mensen die zich de afgelopen drie weken dag en nacht hebben ingezet om het aangespoelde afval op te ruimen.

Het resultaat lijkt op een waar juttersparadijs, waar vele schoenen, nepkaarsen, zeeppompjes, piepschuimblokken, wolkkapstokken, tassen, speelgoed en een aantal auto onderdelen de boventoon voeren. Al dit materiaal werd de afgelopen weken gevonden aan de Groningse kust en opgeruimd tijdens door het centrum georganiseerde acties.

Ook wordt in de expositie aandacht besteed aan het wetenschappelijk onderzoek dat door de Rijksuniversiteit Groningen is gestart. Samen met de universiteit zal het Zeehondencentrum regelmatig de resultaten van dit onderzoek delen in de expositie.

De inzet van honderden mensen de afgelopen weken heeft naar eigen zeggen een diepe indruk achtergelaten bij het kleine team van het Zeehondencentrum. Om die met de Waddenzee begane mensen te bedanken is het plan opgevat om de expositie uit te breiden met hulp van lokale kunstenaars. Hier worden inmiddels fondsen voor aangeschreven.

De verwachting is dat er de komende maanden nog wel afval zal blijven aanspoelen. Het Zeehondencentrum gaat dan ook, in het kader van haar missie ‘Een gezonde zee met gezonde zeehonden’, door met het organiseren van schoonmaakacties. Wie daaraan wil meehelpen, kan zich aanmelden via de website van het centrum.

Sneak peak van de expositie in het Zeehondencentrum Pieterburen
Sneak peak van de expositie in het Zeehondencentrum Pieterburen