nieuws

24 dec 2001, 00:12

Wethouder Smink: ‘Grote Markt Forum is net zo ambitieus als gemeentebestuur’

Wethouder W. Smink (PvdA) van ruimtelijke ordening reageerde gisteravond zeer positief op het advies van het Grote Markt Forum. Dat Forum kwamn met aanbevelingen om de Grote markt haar vooraanstaande positie terug te geven, dat er nieuwe functies bij moeten komen, evenals meer cultuur. Weliswaar is het Forum over een aantal concrete zaken intern verdeeld, maar volgens wethouder Smink kunnen B en W met het nu voorliggende advies uitstekend uit de voeten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Het Forum heeft richting aangegeven voor nader onderzoek. Ik vind het heel belangrijk dat een breed samengesteld Forum heeft gezegd: er moeten ook andere functies bij komen op de Grote Markt. Dat betekent dat het Forum net zo ambitieus is als het gemeentebestuur’.
Het is de eerste keer dat er in Groningen en zelfs in Nederland een forum is ingesteld met leden uit alle sectoren van de samenleving, die meedenken over de toekomst van een zeer belangrijk deel van de stad. Smink is tevreden over deze vorm van inspraak van de bevolking. ‘De Grote markt is van ons allemaal. Het is goed zoals we het nu hebben aangepakt. Nu moeten we er samen onze schouders onder zetten om de aanbevelingen concreet uit te werken’. De grote winst van het Forum is volgens Smink het feit dat niet alleen het gemeentebestuur maar dus ook het Forum blijkt te vinden dat de Grote Markt aanzienlijk moet worden verbeterd. ‘Het is een constructieve discussie geweest, en dat is goed voor de stad. We kunnen nu vaststellen dat er een groot draagvlak is voor een grote opknapbeurt, met nieuwe functies’. ‘De Forum-leden vinden dat er nieuwe functies nodig zijn aan de Grote Markt, evenals meer cultuur. Er is een positieve basishouding voor verbeteringen van de Grote Markt, en daar kunnen wij nu uitstekend mee aan de slag’, aldus de wethouder.