nieuws

15 jun 2017, 11:11

Werkloosheid in Groningen daalt verder

Werkloosheid in Groningen daalt verder

De werkloosheid in Groningen is in mei verder gedaald. In totaal zijn er in de provincie nu 14.424 uitkeringen en dat is 4,7 procent van de beroepsbevolking.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:


Volgens cijfers van het UWV daalde de werkloosheid in mei met 710 uitkeringen en dat is 4,7 procent. De dalende trend werd al in het begin van dit jaar ingezet. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte het UWV in Groningen 12,4 procent minder WW-uitkeringen.

De financiële sector doet het overigens minder goed. Veel kantoren sluiten de deuren omdat er via internet vaker financiële diensten worden aangeboden. Hierdoor komen functies als administratief medewerker en secretariaatsmedewerker verder onder druk te staan. Aan deze ontwikkeling komt voorlopig geen einde. Het UWV zet dan ook in op omscholing van werknemers in de financiële sector.

In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in mei af. Ook de afname van WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar doet zich overal in het Noorden voor. Zowel in de afgelopen maand als in het afgelopen jaar was de daling van de WW in Friesland sterker dan in Groningen en Drenthe.

  • UWV verstrekte eind mei in de provincie Friesland 16.589 WW-uitkeringen; 6,4% minder dan vorige maand. Eind mei lag het aantal WW-uitkeringen 14,8% lager dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe daalde in mei met 6,2% naar 13.256. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 13,5%.