nieuws

08 feb 2018, 10:10

WarmteStad onderzoekt alternatieven voor geothermie

WarmteStad onderzoekt alternatieven voor geothermie

WarmteStad gaat kijken welke energiebron nu de bedrijven en ongeveer 10.000 huishoudens op Zernike, Paddepoel en Selwerd gaat verwarmen. Dat alternatief is nodig, nadat de plannen voor geothermie in de ijskast zijn gezet. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

WarmteStad wil nu kijken welke bronnen voor het warmtenet geschikt zijn. Daarbij kijken ze bijvoorbeeld naar biomassa, restwarmte, omgevingswarmte, zonthermie of een combinatie van bronnen. Het is de bedoeling dat die nieuwe bron in 2020 gaat draaien op het warmtenet dat al is afgerond.

Gasgestookt
De organisatie gaat een analyse maken van de kosten, uitstoot, betrouwbaarheid en toekomstgerichtheid van de verschillende bronnen. Zolang er nog geen nieuwe bron is, worden de bedrijven en huishoudens voorzien van warmte uit een tijdelijke zuinige gasgestookte warmtecentrale.

De gemeente en het Waterbedrijf werken samen in WarmteStad. Aanvankelijk wilden die de bedrijven en huishoudens voorzien van aardwarmte uit een diep gelegen warmwaterbron. Dat geothermieproject is echter stop gezet omdat er teveel vraagtekens zijn rondom de mogelijke gevolgen van de winning van aardwarmte.