nieuws

12 mrt 2002, 00:12

Wand in Muntendam moet oeverzwaluw lokken

Jaren geleden nestelden er oeverzwaluwen in een zandhoop bij de Heemtuin in Muntendam. Door verruiging van deze oeverzwaluwwand werd de plek niet meer aantrekkelijk gevonden door de vogels. Een projectgroep gaat de wand weer geschikt maken als nestel- en broedplaats voor deze fraaie vogels.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De oeverzwaluw is onze kleinste zwaluw en is een koloniebroedvogel. In een steile wand, liefst bij het water, graven mannetje en vrouwtje een bijna één meter lange nestingang. Aan het eind bevindt zich een nestkamer, slordig bekleed met gras en veertjes. De legtijd is van mei tot augustus. Het legsel van 4 à 5 eieren wordt 14 dagen bebroed door beide vogels.
Kenmerken van de oeverzwaluwen zijn: muisbruine rug, witte bef, bruine borstband, en nauwelijks gevorkte staart. De projectgroep hoopt al dit voorjaar velen van deze vogels te zullen zien. Maar eerst moet er het een en ander gebeuren.