nieuws

14 jan 2002, 00:12

Wallage: ‘Grote Markt Forum zorgt voor wederopbouwsfeer’

(11 jan) Burgemeester Wallage van Groningen is zeer ingenomen met het advies van het Grote Markt-Forum. Het is volgens hem achteraf beschouwd een hele goede zaak geweest om zo’n Forum in te stellen en om zo de inwoners van Groningen te betrekken bij het maken van toekomstplannen voor de Grote Markt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘’Als het referendum een aardverschuiving teweeg bracht, waarbij het plan van het gemeentebestuur vorig jaar compleet werd weggestemd door de bevolking, dan mag vastgesteld worden dat we nu met de wederopbouw bezig zijn. Wat mij betreft is het belangrijkste signaal van het forum dat er in elk geval wat moet gebeuren aan de Grote Markt. Kennelijk vindt iedereen dat we de Grote Markt hoe dan ook moeten aanpakken’, zo stelde hij vast.
Wallage zei te hopen dat het lukt de komende maanden de sfeer van open meningsvorming en open discussie rond de Grote Markt vast te houden. ‘En hopelijk blijft het ook allemaal in het huidige tempo verder gaan’, aldus een dik tevreden burgemeester.