Nieuws

Betty de Boer, lijsttrekker VVD: “We moeten als gemeente Groningen pas op de plaats maken”

In de serie e-mail interviews met de lijstrekkers van de Groningse politieke partijen is ditmaal Betty de Boer van de VVD aan de beurt. Zij reageert onder andere op de beschuldiging van de PvdA dat haar partij populisme zou bedrijven en gaat in op de standpunten van haar partij rond de komst van de regiotram en het Groninger Forum. Daarnaast beticht zij het huidige college van B&W ervan niet te luisteren naar de stad-Groninger ondernemers en de gevolgen van de economische crisis te onderschatten.


Leestijd: 9 minuten

Zou Groningen er anders uit hebben gezien wanneer de VVD de afgelopen vier jaar aan het college had deelgenomen? Zo ja: in welk opzicht?

Jazeker. De prioriteiten van de VVD liggen anders. Het Groninger Forum had inhoudelijk een andere invulling gekregen, meer commerciële partijen zodat het minder belastinggeld kost. Vergelijk de Fnac-formule in steden als Lyon en Barcelona. Alles op het gebied van informatie, communicatie en technologie onder een dak. De dienst Sociale Zaken was als het aan de VVD-fractie had gelegen in het centrum gebleven. Nu wordt er voor 66 miljoen ver buiten het centrum nieuw gebouwd. Dit is slecht voor de binnenstad. Ook hadden we de onderzoeksvraag naar de tram breder getrokken. Er wordt nu alleen maar gekeken naar de dure, brede en ouderwetse tram. Terwijl een tramvariant als bijvoorbeeld de Translohr, goedkoper, en sneller in aanleg is. Je zou voor het zelfde geld meerdere wijken en dorpen buiten de stad kunnen ontsluiten. Ook hadden we meer, en constructiever overleg gevoerd met het bedrijfsleven in Groningen. Het onderzoek naar de kabelbaan was er al lang geweest, wat heet, de kabelbaan was er al geweest! Het fenomeen winterterrassen was al lang gemeengoed geweest. Kunstacademie Minerva en het duurzaamheidscentrum waren op Ciboga gekomen. Dit gebied had al lang in de lift gezeten. Twee jaar geleden heeft de VVD fractie al een kerntakendiscussie voorgesteld in de gemeenteraad. De gemeentelijke organisatie moet kleiner, efficiënter en slagvaardiger. Deze slag moet nu nog gemaakt worden. Hoogbouw had meer plaatsgevonden in samenhang en respect met de omgeving, en de natuurlijk in overleg met de omwonenden. Nu wordt het van bovenaf als een dictaat opgelegd met als doel zoveel mogelijk geld te verdienen op de grond. Ja, en de flatscreens… Verder nog, kort samengevat: Stadjers hadden vaker op zondag kunnen winkelen. Parkeren was goedkoper geweest en er waren meer parkeerplaatsen geweest. Overlast van studenten was beter bestreden. GHBS had allang nieuwe kleedkamers gehad. Er waren meer wijkagenten geweest. En last but not least, de gemeentelijke belastingen waren lager geweest dan nu!

We hebben momenteel een links college. Maar zo slecht hebben ze het toch niet gedaan? Financieel staat Groningen er goed voor, de financiën zijn op orde. In plaats van kritiek zou u complimenten moeten leveren. Of niet?

Nee, dit college heeft van meet af aan de gevolgen van de economische crisis onderschat. De crisis is al anderhalf jaar oud en het college heeft nog geen bezuinigingsvoorstel gedaan. Als het aan ons gelegen had, hadden we al lang een efficiencyslag gemaakt in de gemeentelijke organisatie. Het college komt hier veel en veel te laat mee. Als Meerstad niet van de grond komt deze zomer, dan wordt het pas knijp. We lopen dan kans om een artikel 12 gemeente te worden, dit is streng financieel toezicht door het Rijk. We mogen dan niet meer zelf bepalen waar we het geld aan uitgeven. Dit college doet net of er niets aan de hand is en gaat maar door met geldverslindende grote projecten als het Groninger Forum en de tram. Ik durf wel de weddenschap aan dat dit najaar keuzes moeten worden gemaakt welke projecten er wel en welke projecten er niet door kunnen gaan. Dit is onvermijdelijk. De huidige collegepartijen willen hier alleen niet mee komen voor de verkiezingen. Er is veel en veel te weinig risicobuffer voor de tram. Ook is er voor volgend jaar geen geld meer voor de bijzondere bijstand, geld voor chronisch zieken en gehandicapten en dan nog de gigantische tekorten die er aan komen in de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand. De invloed van de SP was dan ook nihil. Ze hebben zich de kaas van het brood laten eten.

Is de VVD nu helemaal tegen een Forum of zou het Forum er in de ogen van de VVD wel mogen komen wanneer er meer commerciële partijen bijbetrokken zouden worden???

Dit laatste is steeds onze inzet geweest. Met commerciële partijen zoals ik hierboven al heb aangegeven, zou een bruisender formule tot stand zijn gekomen. De optelsom van de bibliotheek, de historische collectie, Groninger Archieven en Images blijft stoffig. Bovendien is de bibliotheek op zijn retour. Wie bouwt er nu een bibliotheek van 90 tot 100 miljoen? De gemeentelijke bijdrage van maximaal 31,25 miljoen Euro staat inmiddels al bijna op 60 miljoen Euro. (interieur gebouw, verplaatsing Werkmancollege, archeologisch onderzoek etc). Hier komt bovendien de economische crisis over heen. Dit dwingt de gemeente nog eens te meer om kritisch naar dure geldverslindende projecten te kijken. De bouw is nog niet eens begonnen en het wordt nu al 27 miljoen Euro duurder… We moeten als gemeente Groningen echt pas op de plaats maken! Dit komt echt niet goed.

De VVD is tegen een regiotram. Maar als het een gewone tram moet worden of een ‘Translohr’, dan betaalt de provincie niet mee. Dan heb je helemaal geen tram. Toch?

Dat valt nog te bezien. Als ik het college was zou ik durven kijken naar goedkopere varianten. Het is ook niet gezegd dat andere varianten, zoals bijvoorbeeld de Translohr niet de regio in kunnen rijden. Immers, je kunt toch plaatsen als Eelde en Roden hiermee ontsluiten.

Kunt u de lezers duidelijkheid geven over de omvang van de bezuinigingen die in uw ogen nodig zijn? Waarop zal straks bezuinigd moeten worden volgens de VVD?

We krijgen straks minder geld van het rijk in zowel de algemene als specifieke uitkering. De eerste geluiden melden dat er 20% gekort werd op de algemene uitkering van gemeenten. Dit is al gehalveerd. Dit betekent nog steeds structurele bezuinigingen van 30 tot 35 miljoen Euro per jaar. Dit moet uit de gemeentelijke organisatie komen. Dan krijgen we meer taken overgeheveld van Den Haag, we hebben te maken met stijgende uitgaven in de Wet Werk en Bijstand. Dalende inkomsten waaronder de bouwleges en de gemeentelijke belastingen dit en volgend jaar. En hele grote risicoś zoals Meerstad, en de tram. We hebben al 300 miljoen Euro uitgegeven in Meerstad. Dit is niet meer terug te draaien. Dit is niet het geval met het Groninger Forum en de tram. Stoppen met het Forum betekent een onmiddellijke bezuiniging van 30 miljoen Euro, en ieder jaar miljoenen voor de exploitatie. Ook de tram wordt te duur. De tram zou in aanleg eerst 300 miljoen Euro kosten voor twee lijnen in de stad, inmiddels is de bandbreedte al opgeschroefd naar 370 miljoen Euro… En we moeten nog beginnen. We moeten ook bezuinigen op sociale voorzieningen als project Petemoei waarbij circa 80% in de uitvoering gaat zitten en 20% bij de doelgroep terecht komt. Ook gemeentelijke verplichte vrije dagen zoals de Dag van de Arbeid op 1 mei leveren ieder jaar tonnen op. Het bedrijfsleven is toch ook niet vrij? Ook zullen we bepaalde taken moeten afstoten. Waarom moet iemand die de vuilnis ophaalt een ambtenaar zijn?

Is het voor de VVD niet een beetje om moedeloos te worden: bijna altijd draait de politiek om de PvdA. Ook na de verkiezingen komt er gewoon weer een college PvdA, SP, GroenLinks, aangevuld met D66. De VVD zit dan opnieuw vier jaar in de oppositie. Of verwacht u dat Ton Schroor van D66 straks echt iets nieuws zal gaan beginnen in Groningen, bijvoorbeeld echt een andere coalitie?

Dat moet u Ton Schroor vragen. Die moet zijn eigen afwegingen maken. Zoals ik de mijne maak, in lijn met wat mijn achterban vindt. Zo zal de VVD niet in een college gaan zitten waarbij de huidige voorstellen van het Groninger Forum en de tram doorgaan. Wij gaan voor een gezond, en solide financieel beleid zodat de gemeente Groningen de gemeentelijke belastingen kan laten dalen in plaats van stijgen. De mensen moeten de broekriem aanhalen, dan moet de gemeente dat ook doen. Die mag de financiering van dure hobbies niet afwentelen op de mensen.

Wat vindt u van het verwijt van Frank de Vries dat VVD en Stadspartij in Groningen te populistisch bezig zijn geweest?

Het is een makkelijk verwijt, dat vaak wordt geuit als er geen argumenten meer zijn. De Vries heeft geen goede argumenten meer voor het Forum en de tram. Maar hij laat zich niet overtuigen, nee, hij kiest de aanval met zo’n verwijt. Het kan beschouwd worden als een compliment wat mij betreft. Populisme is een stijl waarin de mensen centraal staan. De VVD zit er inderdaad voor de mensen, zoals het in een goed democratie gebruik is. Ik heb dit linkse college wel eens verweten dat het bij hen andersom is, de mensen zitten er voor hen. Gevestigde politieke partijen hebben soms de neiging nieuwkomers als populistisch te bestempelen. Op hun beurt echter zijn die gevestigde partijen echter ook begonnen als gevolg van stemmen uit "het volk". Ze zijn alleen zo erg met zichzelf bezig dat ze de belangen van de mensen uit het oog verliezen. In die zin werkt oppositie louterend en verfrissend. Het nadenken staat niet stil. Ik kan het de PvdA in de stad echt aanbevelen ;-).

Zijn de contacten tussen de gemeente en de ondernemers goed genoeg?Als u vindt van niet, wat kan er dan nog beter?

Die contacten zijn van het begin af en aan niet goed geweest. Voorkeuren, waaronder ook een voorstel om een onderzoek te doen naar een kabelbaan (indieners UMCG en de meeste belangenorganisaties uit het bedrijfsleven) worden zonder pardon en zonder argumenten afgewezen. Recent nog, de Groninger City Club, Midden- en Kleinbedrijf, Hoofdbedrijfschap Detailhandel, Horeca Nederland, en individuele ondernemers hebben allemaal geprotesteerd tegen de plannen met betrekking tot de Diepenring en de Parkeernota. Deze bezwaren worden zo van tafel geveegd onder het mom dat er overleg is geweest. Het college moet zich dood schamen dat ze zo met bedrijfsleven om gaat waar tenslotte toch het eerste dubbeltje verdiend wordt waar weer belasting over kan worden betaald.

Wat is eigenlijk het grote verschil tussen VVD en CDA? Is het CDA in Groningen wel kritisch genoeg geweest de afgelopen vier jaar? Of heeft u als oppositieleider wel eens het gevoel gehad alleen de kolen uit het vuur te moeten slepen?

Het CDA kan zo aanschuiven bij het linkse college. Ze maken een paar weken voor de verkiezingen een voorbehoud bij de financiering van het Groninger Forum. Alhoewel niet onterecht kunnen ze zo weer aanschuiven als dit gat gedicht wordt. Ook zijn ze voor de komst van de tram. Dit zijn toch wezenlijke keuzes bij de verkiezingen. Verder vindt immers iedereen dat de straat moet worden geveegd.

Een persoonlijk vraag: wat drijft u eigenlijk in de gemeentepolitiek? Wat vindt u er zo boeiend aan? Wat is uw drijfveer? Wat geeft u de meeste voldoening in uw werk als stads-politicus en waar verheugt u zich op, voor de komende tijd?

Wat ménsen drijft vind ik boeiend. En ook de idealen die de verschillende politieke partijen drijven. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde, een betere toekomst en samenleving voor ons allen, nood te lenigen als het moet. Ook hoe je vindt dat de stad er moet komen uit te zien, waar investeringen moeten plaats vinden, betere scholen, betere sportvoorzieningen. Het is allemaal een kwestie van keuzes. En als ik Frank de Vries dan het Groninger Forum hoor promoten, die uiteraard ten koste zal gaan van andere culturele instellingen (de eerste bezuinigingsvoorstellen liggen er al van de PvdA op Oosterp/Stadsschouwburg), dan vraag ik mezelf werkelijk af of er toch mensen wonen op Mars.