nieuws

06 dec 2001, 00:12

Vrouwelijke proefdieren onhandelbaar en impopulair

Voor belangrijke biologische onderzoeken worden vrijwel alleen maar mannelijke proefdieren gebruikt. Dit hebben biologen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) ontdekt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De wispelturige hormonale cyclus van vrouwtjesdieren verstoort de resultaten van de onderzoeken dusdanig dat liever mannetjes worden gebruikt. Bovendien zijn de schrikachtige vrouwtjes onhandelbaarder dan de mannetjes tijdens de proeven.
De onderzoekers pleiten er dan ook voor dat er meer vrouwelijke proefdieren gebruikt zouden moeten worden. ,,De risico’s van medicijnen voor vrouwen worden hiermee in feite genegeerd”, aldus initiator M. Butter. ,,Zelfs voor bijvoorbeeld onderzoek naar dementie en eetstoornissen, waar vooral vrouwen onder lijden, worden louter mannetjesratten gebruikt. En dat terwijl het verschil tussen een mannetjes- en een vrouwtjeslichaam en de reacties op medicijnen substantieel is.”
Extra onderzoek naar verschil in effecten bij mannetjes en vrouwtjes kost echter meer geld en wordt dus meestal achterwege gelaten. Schrijnend genoeg moeten de gebruikers van proefdieren van de leveranciers meestal evenveel mannetjes als vrouwtjes afnemen. De vrouwtjes worden veelal afgemaakt en verwerkt als diervoeder of gebruikt voor in vitro-experimenten.
Ook bij proeven op mensen blijken vrouwen ondervertegenwoordigd.