nieuws

09 jan 2002, 00:12

Voorzitter Kamer van Koophandel: ‘Opschieten met Zuiderzeelijn en Ringweg’

Voorzitter D. Vogd van de Kamer van Koophandel vindt het een goede zaak dat er nu gewerkt wordt aan plannen voor een hogesnelheidslijn en voor de verbetering van de zuidelijke ringweg bij Groningen. Maar dat is niet genoeg. Volgens hem is er haast geboden met de uitvoering van die plannen. ‘Anders slibben we hier echt dicht’, zo betoogde hij in zijn Nieuwjaarstoespraak in de Martinikerk in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wil Nederland ten volle profiteren van de verwachte opleving van de conjunctuur, dan moeten we niet alleen de kosten in de hand houden maar ook onze infrastructuur verbeteren. Nederland heeft een belangrijke distributiefunctie, maar op alle fronten slibben onze transportassen dicht. Dat schaadt onze internationale concurrentiepositie. Aldus Dolf Vogd, voorzitter van de Kamer van Koophandel Groningen, in zijn nieuwjaarstoespraak op 8 januari in de Martinikerk.
Volgens Vogd laat de uitvoering van oplossingen te lang op zich wachten. Beslissingen worden steeds weer uitgesteld, onderzoek volgt op onderzoek. Vogd verheugde zich over het kabinetsbesluit om geld te reserveren voor de Zuiderzeelijn. Nu het vervolg. “Over de railverbinding door de IJsselmeerpolders wordt al meer dan dertig jaar gesproken. Wie een blik op de kaart werpt, kan zich er alleen maar over verbazen dat die lijn er nog niet ligt. Nederland heeft zijn railinfrastructuur lange tijd schromelijk verwaarloosd met als gevolg dat er nu onvoldoende alternatief wordt geboden voor de auto.”
Ook de aanpak van de Zuidelijk Ringweg Groningen haalde de KvK-voorzitter aan als een voorbeeld van langdurige besluitvorming. Dat het verkeer hier vast loopt, was voorspelbaar. De 2x2 rijstroken en de gelijkvloerse kruising op het Julianaplein zijn niet berekend op de functies die de weg heeft als doorgaande route en voor het verkeer met bestemming stad. Vogd was in zijn jaarrede wel positief over de maatregelen die Rijkswaterstaat wil nemen voor de korte termijn. Hij vroeg het bedrijfsleven om medewerking om de stad tijdens het werk aan de ringweg bereikbaar te houden.