nieuws

16 jan 2002, 00:12

Vogel in Siberië vernoemd naar Groningse bioloog

Een in Siberië voorkomende vogelsoort is door een Russische bioloog-systematicus verbonden aan de Staatsuniversiteit van Moskou vernoemd naar een Groninger bioloog.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om een kanoet, een steltloper die zijn broedgebied heeft in de Novosibirsk Archipel in het Russische poolgebied. De vogelsoort is vernoemd naar de Nederlandse ornitholoog dr. Theunis Piersma. Voortaan gaat de vogelsoort door het leven onder de naam ‘Calidris Canutus piersmai’.
Dr. Piersma is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte systematisch onderzoek naar de trekwegen van deze steltloper, de kleinste onder de drie Siberische populaties van deze soort die voorkomt op het noordelijk halfrond. Dankzij ringonderzoek is komen vast te staan dat het overwinteringsgebied van deze vogel onder andere de kusten van NW Australië en wellicht Nieuw Zeeland omvat.
De vogel is naar Piersma vernoemd door de Russische bioloog-systematicus Pavel Tomkovich, die dat heeft gedaan als erkenning voor het werk van Piersma, voor diens inzet voor het wereldwijde onderzoek naar de Rode Kanoet.