nieuws

06 dec 2001, 00:12

Unieke overeenkomst in Groningse onderwijs: soepeler doorstroming

Groningse scholen ondertekenen donderdag een unieke overeenkomst die er voor moet zorgen dat studenten veel soepeler kunnen doorstromen van de ene onderwijsvorm naar de andere. De scholen uit Groningen, Stadskanaal en Leeuwarden die bij de overeenkomst zijn betrokken zijn het AOC, het Van Hallinstituut, de Hanzehogeschool Groningen, het Noorderpoortcollege en het Reitdiepcollege.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De ervaring leert dat de uitval van studenten in het eerste leerjaar bij vervolgopleidingen over het algemeen hoog is. De samenwerking is in het leven geroepen om te voorkomen dat studenten stranden in de overgang naar het vervolgonderwijs, aldus woordvoerder Anita Pardijs van de Hanzehogeschool. Het vroegtijdig inzetten van loopbaanbegeleiding bij scholieren en hen in aanraking brengen met beroepsprofielen, speelt een belangrijke rol in het project.
Twee jaar geleden is een project gestart bij het Noorderpoortcollege, AOC en het Reitdiepcollege om de overgang van scholieren uit het vmbo naar het mbo te verbeteren. Vanwege de positieve ervaringen van dit project en het feit dat de aansluitingsproblematiek tussen havo en hbo identiek is, wordt het project uitgebreid met havo-hbo aansluiting.
Voor de scholieren betekent het project dat zij gedurende het hele schooljaar een loopbaanoriëntatieprogramma volgen, waarbij ze op een intensieve en actieve manier in het beroepsonderwijs praktijksimulaties meemaken. In deze simulaties laten de beroepsopleidingen de leerlingen zien wat de consequenties zijn van de keuze voor een beroep. Zij kunnen voelen wat het betekent om in de avonduren het programma van horeca te doorlopen of in november buiten te moeten werken. Ze beseffen wat leidinggeven aan een groep inhoudt of zien dat er ook minder leuke kanten zitten aan het werken met mensen. Het is belangrijk om de leerlingen zoveel mogelijk zelf keuzes te laten maken op basis van de opgedane ervaringen.
Convenant en presentatie in 'Het Kasteel'
Het project wordt op donderdag 6 december 2001 bekrachtigd door het tekenen van een convenant. Dit vindt plaats in informele sfeer in het café van 'Het Kasteel' aan de Melkweg in Groningen. Onder leiding van Alina Kiers, presentatrice van RTV Noord, vertellen de ondertekenaars aan de stamtafel waarom hun instelling meedoet aan het project en wat hun ideeën zijn. Mevrouw M. de Meijer, gedeputeerde van de Provincie Groningen met de portefeuille onderwijs, beantwoordt hoe de provincie het project ziet en wat de rol van provincie kan zijn.