Nieuws

“Train hotelmedewerkers in Groningen om mensenhandel en illegale prostitutie te herkennen”

Er moet een training komen voor hotelmedewerkers zodat zij in staat zijn om illegale prostitutie te herkennen. Dat is nodig omdat sinds corona illegale prostitutie toe lijkt te zijn genomen. Dat stellen vijf politieke partijen in de gemeenteraad van Groningen.


Leestijd: 2 minuten

“Train hotelmedewerkers in Groningen om mensenhandel en illegale prostitutie te herkennen”
“Train hotelmedewerkers in Groningen om mensenhandel en illegale prostitutie te herkennen”

Er moet een training komen voor hotelmedewerkers zodat zij in staat zijn om illegale prostitutie te herkennen. Dat is nodig omdat sinds corona illegale prostitutie toe lijkt te zijn genomen. Dat stellen vijf politieke partijen in de gemeenteraad van Groningen.

Jaarlijks zijn er in Nederland ongeveer tussen de 5000 en 7000 slachtoffers van mensenhandel. Een groot deel hiervan is slachtoffer van seksuele uitbuiting. Vanuit verschillende hoeken is daarnaast gebleken dat door de coronamaatregelen een toename is van illegale prostitutie in hotels, vakantieparken en woningen.

De gemeenteraadsfracties van de ChristenUnie, 100% Groningen, Stadspartij, CDA en D66 vinden deze signalen zorgelijk en willen daarom dat de bewustwording bij hotelmedewerkers in het herkennen van mensenhandel en illegale prostitutie vergroot wordt.

Volgens de Slachtoffermonitor mensenhandel 2015-2019 is er een toename van slachtoffers van seksuele uitbuiting in minder zichtbare sectoren.

ChristenUnie fractievoorzitter Gerben Brandsema: “We zien, mede door de coronacrisis, steeds meer een verschuiving naar minder zichtbare sectoren zoals hotels. Veel gevallen van mensenhandel en illegale prostitutie spelen zich dus af onder de radar, maar wel vlak onder onze neus. We mogen onze ogen niet sluiten voor deze slachtoffers. De trainingen voor hotelmedewerkers kunnen helpen bij het herkennen van signalen en het bewust maken van de problematiek. Dat is belangrijk, want slachtoffers zetten niet snel uit zichzelf de stap om hulp te zoeken. Elk slachtoffer dat hierdoor gezien wordt en geholpen kan worden, is er één.”

Er worden verschillende programma’s aangeboden door organisaties als CoMensha om aandacht te geven aan seksuele uitbuiting, zoals het project No Place for Sex Trafficking. “We zien dat hotels ook wel zoekende zijn hoe ze met deze problematiek om moeten gaan,” aldus Yaneth Menger (100% Groningen). “We denken daarom dat het goed is dat hotels in onze gemeente ook actief gebruik gaan maken van deze bestaande programma’s en trainingen.”

Bron foto boven en meer informatie:  Project No Place for Sex Trafficking.