nieuws

13 dec 2001, 00:12

Terwijl Noorden kibbelt rukt de muskusrat op

De provincie Groningen stapt uit het gezamenlijke delegatietraject van de muskusrattenbestrijding naar de waterschappen. De colleges van gedeputeerde staten van Drenthe en Overijssel betreuren de eenzijdige terugtrekking van Groningen in deze afrondende fase. Zij zullen de situatie zeer binnenkort bestuurlijk bespreken met de acht overgebleven partijen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op 27 juni van dit jaar bereikten de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel en de zes waterschappen in het gebied bestuurlijke overeenstemming over de inhoudelijke concepten. Op basis daarvan zijn de besluitvormingsprocedures gestart. Het Groningse college van gedeputeerde staten is het desondanks toch niet eens geworden met de waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa's over de inpassing van de bestrijders in de waterschapsorganisatie. De waterschappen zeggen de vangers niet te willen onderbrengen in een aparte afdeling, los van de huidige organisatiestructuur. Deze discussie was voor de colleges van Drenthe en Overijssel een gepasseerd station. Dat de bestrijding een plaats moet krijgen binnen de bestaande organisatiestructuur is een logische voorwaarde van de waterschappen.
De vangstresultaten in Noord-Nederland laten te wensen over. Daarom is het goed om de uitvoering te leggen bij de organisaties die er het meeste belang bij hebben. Volgens het Drentse en Overijsselse college zijn dat de waterschappen. Bovendien past de muskusrattenbestrijding beter bij het takenpakket van de waterschappen dan dat van de provincie.