nieuws

15 jan 2002, 00:12

Stemmenpoli AZG ontwikkelt betere behandelmethode schizofrenie

Een nieuwe behandelmethode die is ontwikkeld door de afdeling Psychiatrie van het Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG) blijkt schizofreniepatiënten en mensen die stemmen horen vaak aanzienlijk beter te helpen dan bestaande methoden. De met deze zogeheten HIT-methode behandelde groep blijkt er althans zeer bij gebaat. De familie wordt actief bij de behandeling betrokken en medisch personeel krijgt speciale training. De resultaten zijn tot twintig procent beter dan die van bestaande methoden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Behandelde mensen bleken bijvoorbeeld veel beter sociaal te functioneren en vertoonden minder ziekteverschijnselen. Het onderzoek richtte zich op de manier waarop patiënten stemmen in hun hoofd beleven en, hoe de ziekte controle uitoefent op het leven. Patiënten horen vaak negatieve stemmen en voelen zich angstig en somber. Ze raken verward en kunnen onaangepast gedrag vertonen. ,,Die negatieve stemmen zetten aan tot zelfdoding en zelfverwaarlozing, met alle consequenties van dien’’, aldus J.A. Jenner, hoofd van de ‘stemmenpoli’ voor behandelingen en onderzoek. ,,Het is uiterst moeilijk om goed te functioneren als je stemmen in je hoofd hoort, alsof je op een vergadering bent.’’
Doel van HIT is vooral het chronische lijden te verminderen. ,,Dat is voor ons belangrijk. Er is inmiddels heel veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van het horen van stemmen, maar het is nog altijd niet duidelijk. Het is desondanks van het grootste belang dat patiënten zo goed mogelijk met de ziekte omgaan.’’
De HIT-methode, wat staat voor Hallucination Integrated Treatment (Hallucinatiegerichte Integratieve Therapie), is drie jaar uitvoerig getest. Er zijn tevens belangrijke vorderingen gemaakt op het gebied van medicijngebruik, gedragstherapie en educatie voor patiënt en familie. Naast aangetoonde voordelen die HIT oplevert, is een bijkomend pluspunt dat de kosten niet hoger zijn dan gangbare behandelingen, stelt Jenner. De onderzoekers pleiten ervoor dat de kosten van HIT worden opgenomen in het pakket van ziektekostenverzekeraars. Tevens wordt gezocht naar opleidingsfondsen om de methode in Groningen en elders in het land op grotere schaal toe te passen.