nieuws

07 jan 2002, 00:12

Stadspartij ontevreden over nieuwe Stationplein in Groningen

De Stadspartij vraagt zich af of de nu voorgestelde plannen voor een nieuw Stationsplein in Groningen wel tot het oplossen van de werkelijke knelpunten zullen leiden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In een verklaring stelt de nieuwe partij – de Groningse pendant van Leefbaar Nederland – zich vooral zorgen te maken om het fietsverkeer van en naar het museum, dat het autoverkeer op de stationsweg kruist. ‘Dit was steeds het grootste knelpunt , maar dat zal precies zo blijven wanneer de nu voorgestelde plannen zo worden uitgevoerd’, aldus deze partij.
Ook vinden de nieuwelingen inde Groningse politiek dat een onbewaakte half verdiepte fietsenstalling voor 4000 fietsen onherroepelijk tot sociale onveiligheid zal leiden. ‘Zo’n naargeestige spelonk. Wie durft daar ‘s avonds laat zijn fiets neer te zetten ?’
‘Ook vragen wij ons af, of schuine hellingen, die de trappen van het station vanaf het stationsplein uit het zicht doen verdwijnen, esthetisch wel verantwoord zijn in combinatie met de 19e eeuwse monumentale status van het station’ Volgens de Stadspartij doet de voorgestelde nieuwbouw de 19e eeuwse architectuur te veel geweld aan. Ook problemen rond de taxistandplaatsen worden met de nu voorgestelde plannen niet opgelost. Reizigers zijn in de toekomst niet meer in staat voor het station een taxi te nemen. Dit vindt de Stadspartij niet goed. Hiervoor moet een betere oplossing komen.