nieuws

17 dec 2001, 00:12

Stadspartij in Groningen ijvert voor Wijkforums

Er kan nog meer bij, wat betreft de inspraak van de Groningers. Dat vindt althans de nieuwe Stadspartij. Deze heeft haar programma gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van Groningen van maart. En daarin neemt het plan voor het instellen van Wijkforums een belangrijke plaats in.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens de Stadspartij is er bij haar geen plaats voor ‘achterkamer- en vriendjespolitiek’ In plats daarvan zou zij zelf uitsluyitend staan ‘voor een doorzichtige en heldere politieke besluitvorming en verantwoording, waarin eerlijke en echte argumenten en een goede informatievoorziening bij de besluitvorming voorop staan’ Stadjers moeten zich volgens de Stadspartij niet langer overvallen voelen door plannenmakers (projectontwikkelaars, woningbouwverenigingen en ambtenaren), die nauwelijks met hen rekening houden en werken vanuit donkere achterkamers. Plannenmakers waarvan een aantal geen benul heeft wat er in de werkelijkheid aan de hand is. De gemeenteraad moet het college van B&W daarom veel meer en veel kritischer controleren. Blunderende wethouders moeten naar huis worden gestuurd.
De STADSPARTIJ wil dat het Groningse bestuur ‘vraag gestuurd ‘gaat werken. Dat lijkt lood om oud ijzer vergeleken met klantgericht werken wat Groningen nu al doet, maar het tegendeel is waar, volgens de nieuwe Stadspartij. Het is een totale ommekeer in de aanpak, wanneer je als gemeente uitgaat van de Stadjer, vanuit zijn vragen, problemen en suggesties. Het stadsbestuur luistert. De Stadjers moeten met het bestuur praten, en vooral ook met elkaar. Over de dingen die van belang zijn voor de wijk en de stad. Daarom wil de STADSPARTIJ het wijkforum introduceren en uitvoerende gemeentelijke taken decentraliseren.
Wat is een wijkforum?
Een wijkforum is een platform, waarin de burgers met elkaar praten over de leefbaarheid van de wijk, veiligheid, zorg, welzijn en groen. Het direct gekozen wijkforum maakt een eigen leefbaarheidsplan met jaarlijkse uitvoeringsplannen en heeft een eigen leefbaarheidbudget. Het wordt bij de uitvoeringszaken ondersteund door een wijksecretaris (gemeentelijk ambtenaar). Onder andere via vragenuurtjes en e-mail, onderhouden de leden nauwe contacten met hun medewijkbewoners. Het wijkforum is ook de plek voor overleg met de gemeentelijke uitvoeringsorganisaties en zijn of haar mensen.
Het wijkforum praat:over het opgestelde jaarplan en de bewaking van de voortgang daarvan en de begroting en via ‘vragenuurtjes’ over alles wat er maar in de wijk speelt, het reilen en zeilen van het buurthuis, het welzijn in de wijk etc. De STADSPARTIJ wil hiervoor een budget voor de komende jaren van 10 euro per inwoner per jaar en een ontwikkelingsbudget voor het eerste jaar van 100.000,- euro reserveren. Nadat het forum is geïnstalleerd wordt bezien hoe hoog het leefbaarheidsbudget per wijk moet worden. Dat hangt af van het aantal inwoners, specifieke problemen etc.Belangrijk is te bezien welke ondersteuning de nieuwe media (ICT) kunnen bieden in deze wijkdemocratie en hoe groot de rol hiervan kan worden. De mogelijkheid van een en ander moet gedegen bekeken worden.