nieuws

19 dec 2001, 00:12

Stadspartij Groningen: ‘Meer ruimte voor auto’s op zuidelijke ringweg’

De onlangs opgerichte nieuwe STADSPARTIJ Groningen vindt dat alles op alles moet worden gezet om zo snel mogelijk een capaciteitsvergroting op de Zuidelijke Ringweg te realiseren. Dat is in elk geval veel beter dan het aanleggen van een gloednieuwe snelweg tussen de weilanden van Groningen en Haren.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De voorgenomen plannen om in de zomer van 2002 nieuwe geluidsschermen langs de Zuidelijke Ringweg te plaatsen, moeten daarom direct worden uitgesteld. Met nieuwe en kostbare geluidsschermen wordt de Zuidelijke Ringweg namelijk (bewust?) krap en smal gehouden, waardoor een nieuwe autosnelweg aan de zuidkant van de stad (de zgn. Zuidtangent), noodzakelijk lijkt te zijn. Deze nieuwe autosnelweg, dwars door de groene long tussen Haren en Groningen is dan, na capaciteitsvergroting met eventuele verbreding van de Zuidelijk Ringweg, voorlopig niet nodig. Waar het nu op lijkt is, dat het zittende stadsbestuur van Groningen absoluut grote projecten wil.
Een nieuwe autosnelweg aan de zuidkant van de stad lost het Groningse probleem van het dagelijkse woon- werkverkeer niet op. Naar mening van de STADSPARTIJ is er om en door de stad slechts sprake van geringe hoeveelheden doorgaand verkeer. Het merendeel van de problemen wordt veroorzaakt door het woon- werkverkeer, dat heel belangrijk is voor het economisch functioneren van de Stad. Gezien de matig tot slechte kwaliteit van de openbaar vervoersvoorzieningen in Noord Nederland, hebben velen geen andere keus dan de auto te pakken. Over ánder en béter openbaar vervoer wordt al 30 jaar zonder noemenswaardig resultaat gepraat.
Een capaciteitsvergroting van de Zuidelijke Ringweg is mogelijk, zonder het Sterrebos verder aan te tasten. De STADSPARTIJ wil onmiddellijke aanleg van 2 x 3 rijstroken met rijstrooksignalering waarbij de vluchtstrook als spitsstrook functioneert. Dit betekent zonder slopen en breken een directe capaciteitsvergroting van 50%. In een snel daarop volgende fase moet verbreding met nog een rijstrook gerealiseerd worden. Dit betekent 100% capaciteitsvergroting in vergelijking met de huidige situatie. Pas daarna moeten de nieuwe geluidsschermen aangebracht worden. Met deze aanpak zullen de dagelijks terugkerende problemen en ergernissen grotendeels opgelost worden.