nieuws

17 mei 2017, 10:10

Stadsbestuur wil af van stoepkrijtverbod

Stadsbestuur wil af van stoepkrijtverbod

De commissie Financiën en Veiligheid van de gemeente Groningen buigt zich woensdagavond over de vraag of een aantal overbodige regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) kunnen worden geschrapt. Het gaat onder meer om het verbod op stoepkrijten en het verbod op het kapotmaken van ijs op bevroren vijvers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hoewel de gemeente volgens de APV moet optreden tegen stoepkrijtende kinderen en ijstrappers, wordt hier in de praktijk niks tegen gedaan. Volgens de gemeenteraad kunnen dergelijke verboden dan ook beter geschrapt worden. “Het doel is betere dienstverlening door de overheid: transparanter, doelmatiger en doeltreffende en sneller”, aldus het college van B en W.