nieuws

06 okt 2017, 14:02

Stadsbestuur investeert komende jaren extra in sociaal domein en stedelijke vernieuwing

Stadsbestuur investeert komende jaren extra in sociaal domein en stedelijke vernieuwing

Het Groningse stadsbestuur heeft vrijdag zijn begroting voor de periode 2018-2021 bekendgemaakt. Volgens wethouder van financiën Ton Schroor houdt het college van b en w vast aan de ingeslagen koers. “We hebben de afgelopen jaren al veel zaken in gang gezet. Denk aan de WIJ-teams en het gebiedsgericht werken. In deze begroting bouwen we daarop verder. Er gaat extra geld naar het sociaal domein en een stedelijk investeringsfonds. Hiermee kunnen we de komende jaren flink investeren in onze stad.”

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De groei van de stad vraagt volgens het college om grote investeringen. “Dat is lastiger doordat er minder externe subsidies zijn en de mogelijkheden om investeringen te dekken via grondexploitaties kleiner zijn geworden.”

Om de volgens het gemeentebestuur nodige investeringen toch te kunnen doen, is er het Stedelijk Investeringsfonds. In 2018 zal hier ruim 17 miljoen euro in worden gestoken. Daarmee kunnen onder meer plannen gemaakt worden voor het voormalige Suikerunieterrein, de Eemskanaalzone, de aanpak van de Zonnelaan, de verbetering van de verkeersveiligheid en de versnelling van de energietransitie in de stad.”

Sociaal domein
Het college constateert dat de economie aantrekt, maar dat nog niet alle Groningers daarvan profiteren. Daarom wil het stadsbestuur de komende jaren extra investeren in werkgelegenheid, de participatiesamenleving en in de wijken.

Ook is er volgens burgemeester en wethouders extra geld nodig voor de zorg. “Zowel het aantal cliënten als de kosten per cliënt stijgen. ” In totaal komt er daarom in de periode 2018-2021 24,2 miljoen euro bij voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), beschermd wonen en jeugdbeleid.

Woonlasten
De stijging van de woonlasten voor Stadjers zal in 2018 beperkt blijven tot twee procent, zo meldt het stadsbestuur. Dat is onder meer te danken aan een gelijkblijvend tarief voor de rioolheffing.