nieuws

06 mrt 2018, 10:10

Stadjers verdienen het minst van alle Nederlanders

Stadjers verdienen het minst van alle Nederlanders

Groningers verdienen gemiddeld het minst van alle Nederlanders. Dat blijkt uit inkomenscijfers van het CBS. Het gemiddelde jaarinkomen van een huishouden in de stad bedroeg in 2015 18.400 euro, liefst 6300 euro minder dan het nationale gemiddelde.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens het CBS is het lage inkomen in de gemeente Groningen te verklaren door het grote aantal studenten dat in de stad woont. Ook in andere steden waar veel studenten wonen, wordt minder verdiend. Het gaat  om Wageningen (20.100 euro), Nijmegen (20.300), Delft en Rotterdam (20.500 euro).

Harenaren noordelijke grootverdieners

In randgemeenten van de grote steden wonen relatief veel mensen met een hoog inkomen. Ook in Groningen is dat het geval. Een huishouden in Haren, de best verdienende gemeente van het Noorden, bracht in 2015 gemiddeld 29.000 euro binnen.