nieuws

27 dec 2001, 00:12

SP Groningen bezorgd om personeelstekort Peuterspeelzalen

De SP in Groningen is verontrust over berichten dat Groningse Peuterspeelzalen in de knel komen door tekort aan personeel.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Al langere tijd kampt het Centraal Orgaan Peuterspeelzalen (COP), dat het peuterspeelzaalwerk in Groningen co├Ârdineert, met het probleem van een tekort van personeel. Op een peuterspeelzaal moeten verplicht twee volwassenen aanwezig zijn: een peuterleidster en een groepshulp. De groepshulpen werken veelal via een I/D-baan en bij deze werknemers is het ziekteverzuim hoog. De kosten van de uit noodzaak ingehuurde uitzendkrachten ter vervanging van de zieke I/D-ers rijzen de pan uit en drukken zwaar op de begroting van het COP. Het COP vreest sluiting van peuterspeelzalen door het gebrek aan invalkrachten.
Eerder dit jaar leidde dezelfde problemen tot een sluiting van Hans en Grietje gedurende zes dagdelen. In antwoord op eerdere schriftelijke vragen van de SP-fractie stelt u het ontoelaatbaar te vinden dat peuterspeelzalen dicht moeten gaan wegens personeels-tekorten. Als oplossing voor de problemen bij Hans & Grietje heeft het college destijds aan het COP geld beschikbaar gesteld om extra invalcapaciteit in te kunnen zetten. Tegelijkertijd heeft het college de problemen van de Groningse peuterspeelzalen onder de aandacht van staatssecretaris Adelmund gebracht. Nu blijkt dat het bedrag van 60.000 gulden niet voldoende is geweest, omdat het COP het viervoudige nodig heeft. Volgens de SP gaat het niet langer om een incidenteel probleem bij alleen peuterspeelzaal Hans & Grietje, maar om een structureel probleem bij de ruim 30 bij het COP aangesloten peuterspeelzalen. Het COP wil de acute problemen intern proberen op te lossen door deel van de ouders het tekort aan personeel te laten oplossen. Dat vindt de SP-fractie een ontoelaatbare situatie.