nieuws

01 feb 2018, 10:10

SodM: gaswinning terug naar 12 miljard kuub

SodM: gaswinning terug naar 12 miljard kuub

De gaswinning moet zo snel mogelijk worden teruggebracht naar 12 miljard kuub per jaar. Dat is het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan minister Eric Wiebes (VVD) van Economische Zaken en Klimaat. De verlaging is nodig om de veiligheid van Groningers te kunnen garanderen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Op dit moment wordt er 21,6 miljard kuub gas per jaar gewonnen. In het regeerakkoord staat al dat het niveau binnen vier jaar naar 20,1 miljard kuub moet.

Ook adviseert het SodM de zogenoemde Loppersum-clusters - Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zand en Leermens – te sluiten. Het stoppen van de productie uit deze clusters zal binnen drie tot zes maanden een positief effect hebben op de bevingseffectiviteit, zo verwacht SodM. Door ze te sluiten wordt voorkomen dat de clusters bij vorst, en dus een hogere vraag naar gas - vol open gaan. Dergelijke fluctuaties in de winning verhogen het risico op zwaardere aardbevingen. Zo sluit SodM niet uit dat de zware beving bij Zeerijp van 8 januari is ontstaan door het open- en dichtdraaien van de Loppersum-clusters.

Het nabij gelegen Bierum-cluster mag van SodM wel blijven produceren. Maar hier moet gezorgd worden dat fluctuaties worden beperkt tot maximaal +/- 20 procent, omdat deze kunnen doorwerken naar het Loppersumgebied.

Als de voorgestelde maatregelen overgenomen worden, kan de beperking van fluctuaties voor de productie uit de andere clusters van Groningenveld worden losgelaten, aldus SodM.

Veiligheidsbeleving
De veiligheidsbeleving van de Groninger heeft volgens inspecteur-generaal der Mijnen Theodor Kockelkoren een belangrijke rol gespeeld in het advies aan de minister. "Ik zie dat het gevoel van onveiligheid en de sociale gevolgen van gaswinning steeds groter worden. Bovendien zal de seismiciteit met de doorgaande drukdaling weer toenemen en het risico op bevingen verhogen. Ik verwacht daarom dat de winning in de toekomst verder afgebouwd moet worden, indien nodig naar nul.”