nieuws

11 jan 2018, 15:03

SodM: 'Gaswinning moet naar beneden want het is code rood'

SodM: 'Gaswinning moet naar beneden want het is code rood'

De gaswinning in Groningen moet "flink" worden verlaagd. Dat gaat het Staatstoezicht op de Mijnen binnen twee weken adviseren aan minister Eric Wiebes. Volgens het SodM is het op dit moment 'code rood' in Groningen, oftewel het hoogste alarmeringsniveau. 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De NAM had na de beving in Zeerijp al aangegeven dat de gaskraan verder dicht moet en dat enkele putten worden gesloten. Het SodM vindt die maatregelen een stap in de goede richting, maar geeft ook aan dat ze niet concreet genoeg zijn. Een flinke verlaging van de gaswinning is nodig om de veiligheid te garanderen. 

"SodM gaat de komende twee weken bepalen met hoeveel, waar en hoe de gasproductie moet worden verminderd. En zal hierover een advies uitbrengen aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. Minister Wiebes beslist uiteindelijk wat er met de gasproductie moet gebeuren", zo stellen ze zelf. 

NAM langs de meetlat
Het SodM gaat nog eens goed kijken of de NAM voldoende clusters gaat sluiten om de kans op bevingen te verlagen. Ook gaat het een concrete verlaging adviseren, omdat de NAM dit in hun maatregelenpakket niet voorstelt. Ook wordt nogmaals onderzoek of een vlakke productie niet beter is vanuit het perspectief van veiligheid. 

Alleen gebaseerd op veiligheid
Het SodM moet de minister adviseren. "Het terugdraaien van de gaswinning heeft eventueel gevolgen voor de levering van gas naar bedrijven en huishoudens", zegt het SodM. "Het advies van SodM zal daar geen rekening mee houden maar alleen gebaseerd zijn op veiligheidsoverwegingen. Het is aan de minister om zo nodig een afweging te maken tussen veiligheid en leveringszekerheid. De minister beslist uiteindelijk wat er met de gasproductie in Groningen moet gebeuren."

Ondanks dat er veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan, is er nog steeds geen kennis over bij welk niveau van gaswinning welke beving optreedt. Het SodM gebruikt een eigen methode, waarbij de recente beving in Zeerijp ervoor heeft gezorgd dat het nu code rood is en interventie nodig is. "Er is daarom naar verwachting in ieder geval een flinke productievermindering nodig om terug te gaan naar het waakzaamheidsniveau (code groen) of lager."