nieuws

27 jun 2018, 10:10

SodM: '5000 woningen moeten per direct worden versterkt'

SodM: '5000 woningen moeten per direct worden versterkt'

Zo’n 5000 gebouwen in Groningen voldoen niet aan de veiligheidsnormen en moeten daarom snel worden versterkt. Dat adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De bevindingen van het SodM worden meegenomen in een breder advies waar de Mijnraad volgende week mee komt.

Volgens het SodM zijn er 1900 woningen die, ondanks de afnemende gaswinning, het meest risicovol zijn. Er is maatwerk nodig om deze woningen veilig te maken. Daarnaast zijn er zo'n 3.100 gebouwen die dankzij de afnemende gaswinning in 2023 aan de veiligheidsnorm voldoen.  Het SodM adviseert deze in totaal 5000 woningen zo snel mogelijk aan te pakken.

Volgens het SodM nemen door de afbouw van de gaswinning de aardbevingsrisico's wel af, maar moet het tempo van de versterkingsoperatie omhoog. Tot nu toe zijn er 600 woningen in het gebied versterkt.

Theodor Kockelkoren, Inspecteur-generaal der mijnen: "Het huidige versterkingsprogramma gaat uit van veiligheidsrisico’s die zijn gebaseerd op een voortdurende winning van 50 miljard Nm3 per jaar. Inmiddels is de winning al meer dan gehalveerd en heeft de minister een afbouwplan gepresenteerd naar nul. Dit betekent dat de risico’s nu al veel kleiner zijn en dat die na verloop van tijd steeds kleiner worden. Het aantal gebouwen dat versterkt moet worden gaat daarmee omlaag, maar het tempo waarop de versterking gaat moet aanzienlijk omhoog. Dit is nodig om de veiligheid in Groningen binnen afzienbare tijd te borgen.”

Het SodM heeft ook de kans op aardbevingen geanalyseerd tijdens de afbouw van de gaswinning. Daaruit blijkt dat er tot 2020, met ongeveer een gelijkblijvende winning, iets meer kans is op aardbevingen. Tussen 2020 en 2023, met de komst van een stikstofinstallatie, halveert de kans op aardbevingen. Tussen 2024 tot 2030 neemt de kans op een beving nog verder af.

Na afloop van de winning blijft de kans op aardbevingen - óók zwaardere - en schade nog enige tijd bestaan, maar wordt steeds kleiner.

Foto: Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal der mijnen.