nieuws

15 jan 2002, 00:12

Smink: ‘Oude sfeer moet terug op Grote Markt’.

(11 jan) Wethouder W. Smink (PvdA) van ruimtelijke ordening is zeer ingenomen met het advies van het Grote Markt Forum dat hij vrijdag kreeg aangeboden. En hij heeft geen enkele spijt dat het gemeentebestuur vorig jaar besloot tot het instellen van dat Forum. Volgens hem is er een gevoel van ‘gemeenschappelijkheid’ tussen gemeentebestuur en burgers ontstaan, en staan B en W er niet alleen voor in de wens om de Grote Markt weer zeer aantrekkelijk te maken.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

‘Toen wij vorig jaar beslopen een Forum in te stellen kozen we voor een experiment waarbij we werkelijk niet wisten wat er uit zou komen. En ook Forum-leden waren huiverig; enkelen vreesden zelfs dat ze zouden worden gemanipuleerd. Maar dat gevoel is nu helemaal verdwenen. Er is een open discussie ontstaan en het heeft geleid tot een zeer inspirerend proces’. De belangrijkste conclusie die Smink uit het advies van het Forum trekt is dat kennelijk iedereen in Groningen nu tot de opvatting is gekomen dat er flink wat moet gebeuren aan de Grote Markt, ook al is er verdeeldheid over de vraag hoe dat dan moet.
Volgens Smink is hem ook heel duidelijk geworden dat veel mensen vinden dat iets van de gezellige vooroorlogse sfeer op de Grote Markt - zoals die heel duidelijk te zien is op het schilderij ‘’De Paardenkeuring’ van Otto Eerelman - terug moet. Ook is hem duidelijk geworden dat veel Forum leden vinden dat er geen eenzijdige ontwikkeling moet komen op de Grote Markt, en dat de culturele functie van de Grote Markt versterkt moet worden.
Volgens Smink heeft het instellen van het Forum er ook toe geleid dat er een gevoel van gemeenschappelijkheid is ontstaan. ‘Vorig jaar, voor het referendum was er een beetje het beeld ontstaan dat het gemeentebestuur te zeer in z’n eentje bezig was, zonder de steun van de bevolking. Dat mag niet weer gebeuren. De sfeer van open dialoog en gemeenschappelijkheid moet blijven’.
Volgens Smink zal het gemeentebestuur, nu het Forum haar advies heeft gegeven, verschillende alternatieven uit laten werken. ‘maar één ding staat vast: er komt geen garage onder de Grote Markt. We moeten andere oplossingen voor de parkeerproblematiek vinden. We zullen daarbij ook naar andere locaties kijken, zoals het Damsterdiep’.