nieuws

24 dec 2001, 00:12

Second opinion over politieonderzoek moord Shirley Hereijgers

Justitie gaat het politieonderzoek naar de onopgeloste moord op de Groningse straatprostituee Shirley Hereijgers nader onder de loep nemen. Twee rechercheurs en twee officieren van justitie van buiten de regio zullen een second opinion geven over het politieonderzoek.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het college van procureurs-generaal stemde begin november in met het verzoek van de familie van Shirley Hereijgers om een second opinion, omdat er toen nog zes onopgeloste prostitutiemoorden in Groningen waren. Toen W. van E. 13 november bekende drie andere Groningse prostituees te hebben vermoord, is besloten de second opinion uit te stellen tot na de afronding van het politieonderzoek naar Van E., zegt justitiewoordvoerster K. Smit. De politie zegt tot nu toe geen verband tussen de twee zaken te hebben gevonden.
Justitiewoordvoerster K. Smit benadrukt dat de second opinion niet wordt gegeven omdat er iets mis is met het politieonderzoek. de commissie van vier buitenstaanders bekijkt alle stukken in het onderzoek, kan vragen stellen aan het onderzoeksteam en kan tot slot de politie adviezen geven over nieuwe richtingen voor vervolgonderzoek. "Een frisse blik van buiten het korps en arrondissement blijkt soms goed te werken", aldus Smit.
De familie van Shirley Hereijgers uitte gisteren haar ongenoegen over de rol van de Leeuwarder strafrechtadvocaten Hans en Willem Anker. Hans Anker behartigt de belangen van de familie, terwijl Willem Anker afgelopen dinsdag bekendmaakte Van E. te zullen verdedigen. Volgens Willem Anker is er absoluut geen sprake van belangenverstrengeling, zoals de familie vreest, omdat er geen verband is vastgesteld tussen de twee zaken. Als blijkt dat Van E. ook Shirley Hereijgers heeft vermoord, zegt Willem Anker zich te zullen terugtrekken als raadsman van Van E.