nieuws

20 mei 2001, 00:12

'Schaf schoolgeld in Oost-Groningen af'

- Oost-Groningen moet een status aparte krijgen in Nederland, zodat scholieren geen schoolgeld meer hoeven te betalen. Dat vindt J.H. Weggemans, directeur van het Centrum voor Arbeid en beleid van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens Weggemans blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de arbeidsparticipatie onder jongeren in Oost-Groningen veel hoger is dan in de rest van het land. ,,Jongeren gaan al vroeg van school om te werken. Een van de oorzaken is dat een opleiding voor de vaak niet bemiddelde ouders veel te veel geld kost'', aldus de arbeidsmarktdeskundige.
Weggemans wil dat Commissaris van de Koningin Alders bij minister Hermans gaat pleiten voor afschaffing van het schoolgeld. ,,Het opleidingsniveau van Oost-Groningers moet omhoog, anders blijft die regio een achterstandsgebied dat bij een terugval van de conjunctuur in de problemen komt'', stelt hij.